Course code ALMSYKDL

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2017 - 2018 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
VET303 Populasjonsmedisin NO 9
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
VU-EIE263 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko, bachelor NO 7.5
VU-EIE270 Eiendomsforståelse for planbehandlere og arealplanleggere NO 7.5
VU-EIE363 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko, master NO 7.5
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
AQF230 Sjømat, styring av forsyningskjede, miljø og ressurser EN 7.5
VET305 Ernæringslære NO 7.5
VU-EIE262 Eiendom og jus NO 7.5
TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel NO 7.5
LAA233 Profesjonskurs II. Kontrakt, anskaffelser og oppfølging NO 7.5
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 7.5
BUS320 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder II EN, NO 7.5
AQUAMT10 Master's degree thesis NO 60
M60-MR Masteroppgave 60
M60-NF Masteroppgave 60
M60-MINA Masteroppgave EN, NO 60
M60-AA Masteroppgave EN, NO 60
M60-PV Masteroppgave EN, NO 60
M60-MF Masteroppgave 60
M60-RAD Masteroppgave EN, NO 60
M60-VET Masteroppgave EN, NO 60
M60-VM Masteroppgave 60
M60-MAT Masteroppgave 60
M60-MPP Masteroppgave 60
M60-GEOM Masteroppgave 60
M60-LUN Masteroppgave NO 60
M60-BIAS Masteroppgave 60
M60-HP Masteroppgave 60
M60-FT Masteroppgave EN, NO 60
M60-HV Masteroppgave 60
M60-FIM Masteroppgave 60
M60-ABG Masteroppgave EN, NO 60
M60-IPD Masteroppgave 60
M60-IØ Masteroppgave 60
M60-DV Masteroppgave 60
M60-BIOTEK Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-ECOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-KB Masteroppgave 60
M60-AQFOOD Masteroppgave EN, NO 60
M60-AE Masteroppgave EN, NO 60
M60-LA Masteroppgave 60
M60-AIM Masteroppgave 60
M60-KJEMI Masteroppgave EN, NO 60
M60-BA Masteroppgave 60
VET301 Dyrenes biologi NO 6
VH-LAB Laboratory Animal Science For Research Workers NO 6
NOVA-301 Nordisk zoo-, villdyr- og naturforvaltningsmedisin EN 6