Detaljer om emnet 21FRIE-VETBI

21FRIE-VETBI Populærvitenskapelig formidling i Norsk veterinærtidsskrift og for Norsk Kennel Klub

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2016 .

Studiepoeng: 1.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Første gang: Studieår 2016-2017
Siste gang: 2017V
Anbefalte forkunnskaper:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :