E-infrastruktur ved NMBU

Av Solveig Fossum-Raunehaug

God regnekapasitet og tekniske løsninger for analyse, lagring og tilgjengeliggjøring av (store mengder) forskningsdata , såkalt e-infrastruktur, er en forutsetning for at grensesprengende forskning innen et bredt spekter av fagområder skal kunne foregå på et internasjonalt konkurransedyktig nivå. Ved NMBU er det satt ned et fagråd for e-infrastruktur som har lagt frem et forslag for det videre arbeidet med e-infrastruktur ved NMBU. 

[TOC]

Fagrådet har et eget mandat, etter anbefaling fra NMBU Forskningsutvalget i FU-møte 27. aug 2020 (FU-sak 42/20), og rapporterer til NMBU Forskningsutvalget. Arbeidet vil være en del av en konkretisering av NMBUs hovedstrategi og NMBUs digitaliseringsstrategi.

Fagrådets mandat

 1. Konkretisere NMBUs digitaliseringsstrategi med hensyn til e-infrastruktur for forskning og forskningsbasert undervisning
  • Behov, potensiale, risiko
  • Status dagens situasjon
 2. Beskrive avgrensing mellom e-infrastruktur på nasjonalt, universitetsnivå og «kontornivå»
 3. Beskrive oppbygging/ etablering av nødvendige ressurser
  • Maskinvare og grunnleggende systemer
  • Personalbehov for drift og avansert vitenskapelig brukerstøtte
  • Integrasjon med NMBUs øvrige systemer
 4. Beskrive forslag til langsiktig representasjon ved NMBU av e-infrastruktur-brukere innen forskning og forskningsbasert undervisning

Fagrådet la frem en rapport våren 2021.

Rapport Digital forskningsfremtid ved NMBU

Rapporten finnes her (versjon mars 2021).

Forskningsutvalgets anbefaling til videre oppfølging finnes her.

Sammensetning

Alle fakultetene har en representant til arbeidsgruppen. I tillegg er IT-avdelingen, Universitetsbiblioteket og Forskningsavdelingen representert:

Fakultet

Representant

BIOVIT

Torfinn Nome (forsker)

HH

Eirik Romstad (førsteamanuensis)

KBM

Lars Snipen (professor)

LANDSAM

Ramzi Hassan (førsteamanuensis)

MINA

Jon Gustav Kirkerud (postdoktor)

REALTEK

Hans Plesser (professor)

VET

Ane Nødtvedt (professor – permisjon) og Clara Jalland (seniorrådgiver, PhD)

IT-avdelingen

Ola-Gunnar Juelsrud (seksjonssjef IT-infrastruktur)

Universitetsbiblioteket

Linn Benjaminsen Hølvold (førstebibliotekar)

Forskningsavdelingen

Solveig Fossum-Raunehaug (seniorrådgiver)

Fakta

Kontakt:

Solveig Fossum-Raunehaug (Forskningsavdelingen)

Publisert - Oppdatert

Del på