Symposium: Nevrologi og nevrokirurgi

Fredag 9. desember 2016 kl. 08:00–15:00, Fellesauditoriet, NMBU Veterinærhøgskolen, Adamstuen. 

Kursarrangør: Smådyrklinikken ved NMBU Universitetsdyresykehuset.

Læringsmål: Symposiet har som mål å gi oppdatert kunnskap om utredning og behandling av nevrologiske pasienter, inkludert bildediagnostikk, nevrokirurgi, anestesi og rehabilitering. 

Målgruppe: Veterinærer

Påmelding

Symposiet er gratis og inkluderer enkel lunsj. 

Påmeldingsfrist: 7. desember 2016

Program

08:00–08:25 Registrering og kaffe
08:25–08:30 Velkommen
08:30–09:20 Neurology 101 – or how I learned to stop worrying and love the dachshund (PJK)
09:20–10:10 Nevrologi er mer enn bare dachshunder (KHJ)
10:10–10:30 Pause
10:30–11:00 Nevroanestesi – viktige konsepter (AL)
11:00–11:30 Bildediagnostikk ved akutte rygglidelser (HKS)
11:30–12:10 New horizons in veterinary neurology & neurosurgery – case studies part I (PJK)
12:10–13:00 Lunsj
13:00–13:30 Skiveprolaps – masse og energi på avveie (ØS)
13:30–14:00 Hvorfor kan pasienter med nevrologiske lidelser ha nytte av fysioterapi? (AH)
14:00–14:20 Pause
14:20–15:00 New horizons in veterinary neurology & neurosurgery – case studies part II (PJK)

Presentasjonene vil foregå på norsk, engelsk og svensk. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Published 20. oktober 2016 - 14:31 - Updated 13. desember 2016 - 13:07