Kurs og seminarer

  • Kirurgi på kanin
    Foto
    Gisle Bjørneby

I tillegg til klinikkvirksomhet arrangerer også NMBU Universitetsdyresykehuset seminarer og kurs som kan gi deg faglig oppdatering, debatt og nettverksbygging. Disse møteplassene er en gylden mulighet for å utveksle erfaringer med kollegaer i samme bransje. 

Kurs og seminarer

Fredag 9. desember 2016 kl. 08:00–15:00  Symposium: Nevrologi og nevrokirurgi

Er du interessert i etterutdanninger for veterinærer eller dyrepleiere – se kursmulighetene som Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) tilbyr ved NMBU. 

Published 19. oktober 2016 - 18:50 - Updated 2. desember 2016 - 11:06