For veterinærer

Bannerbilde Sportfamed

NMBU Veterinærhøgskolen Dyresykehuset er først og fremst et henvisningsdyresykehus. Vi holder til på Adamstuen i Oslo.

Kontaktinformasjon

Smådyr
Dagtid tlf: 67 23 23 23
Vakttelefon utenom åpningstider:
820 90 102
- kveld, natt og helg.
smadyr@nmbu.no


Hest

Dagtid tlf: 67 23 24 24
Vakttelefon utenom åpningstider:
922 80 704
hest@nmbu.no

 

Kontaktinformasjon: