Henvisning fra veterinær

Veterinærer som ønsker å henvise pasienter til oss på Dyresykehuset - smådyr, kan sende epost til henvisning@nmbu.no.

Vi ønsker at dere sender fullstendig sykehistorie, alle prøvesvar og evt. røntgenbilder, CT/MR-studie. Dette bør legges ved eposten.
Husk å informere om kundens telefonnummer.

Du kan også sende per fax: 67 23 23 11.

Henvisning fra veterinær

Vi tar imot hunder og katter- for utredning og behandling innen alle indremedisinske fagområder, samtidig som flere av veterinærene har ekstra kompetanse innen ulike underspesialiteter.

Våre veterinærer har lang og god erfaring innen kirurgi.
Foto
Gisle Bjørneby
Studier og behandling av kreft har blant annet vært et av våre satsningsområder og et prioritert forskningsområde i lengre tid, og vi har høy eskepertise på fagområder som øyehelse, nevrologi og radiologi.

Her kan du lese mer om våre fagområder.

 

Published 9. august 2019 - 11:15 - Updated 26. juni 2020 - 12:39