Kreftsykdom / Onkologi

Vi har lang erfaring med å vurdere onkologiske problemstillinger, og i flere tiår har vi som de første i Norge gitt kjemoterapi som eneste behandling eller som tilleggsbehandling. Vi foretar også rekonstruksjons- og beinsparende kirurgi.

Strålebehandling tilbys i enkelte tilfeller i forbindelse med kliniske forskningsprosjekter, og ved spesielle kreftformer.

Forskningsprosjekter

Det pågår flere onkologiske forskningsprosjekter for å finne årsaker til kreft og for å bedre behandlingsmetodene.

I tillegg samarbeider vi med leger for å forstå hvordan og hvorfor lungene ofte er sete for spredninger av kreftsykdommer. Konkret pågår det for tiden forskning på følgende kreftsykdommer: 
Jur- eller brystkreft, mast celle svulst, beinkreft eller osteosarkom, tykktarmskreft, nyre- og hudkreft, urinblærekreft. 

Teamet samarbeider blant annet med professor Øyvind Bruland ved kreftbehandlingsavdelingen, UiO

Strålebehandlingskasus sendes til Edinburgh, professor David Argyle.

Kreftteamet

Professor Lars Moe
Stipendiat Mikael Kerboeuf som jobber med doktorgradsavhandlingen Metastasering av Osteosarkom hos hund og immunologiske prosesser involvert
Profossor Frode Lingaas
Førsteamanuensis Anita Haug Haaland
Professor Erling Olaf Koppang
Professor emeritus Jon Teige 
Førsteamanuensis Øyvind Stigen, kirurg
Universitetslektor Anne Marie Breeen, kirurg

I tillegg har vi fire dyrepleiere som følger opp pasientene på best mulig måte:

Lise Høgli
Lise Johansen
Dagrunn Hansen Lia
Camilla Klykken

 

 

 

 

 

 

Published 27. januar 2015 - 10:25 - Updated 16. oktober 2019 - 12:48