Øyehelse / Oftalmologi

Dyresykehuset har to fullt utstyrte øyeundersøkelsesrom for smådyr og ett for hest. I tillegg har vi godt utstyrt operasjonssal for både smådyr og hest. Vi mottar og behandler heste-, produksjonsdyr- og smådyrpasienter fra hele landet, både henviste og førstelinjepasienter.

Operasjon
Operasjonspasientene utredes i samarbeid med de ulike fagseksjonene ved Veterinærhøgskolen dersom dette skulle vise seg å være nødvendig, for å sikre en mest mulig eksakt diagnose og derved optimal behandling. Pasientene oppstalles ved behov, og får jevnlig tilsyn av øyedyrepleierne og regelmessige kontroller av øyeveterinærene. 

Diganostisk elektroretinografi (ERG)
Øyeavdelingen ved Veterinærhøgskolen er den eneste institusjonen i landet som kan tilby diagnostisk elektroretinografi (ERG), noe som går ut på å undersøke funksjonaliteten til fotoreseptorene. Undersøkelsen brukes særlig i forbindelse med mistanke om nedsatt syn i tilfeller der man ikke finner noen åpenbar årsak ved en fullstendig øyeundersøkelse.  

Vi foretar også retinoskopisk undersøkelse ved mistanke om nær- og langsynthet. 

Forskningsprosjekter
Øyeavdelingen har flere forskningsprosjekter i samarbeid med kollegaer, raseklubber og oppdrettere. Eksempler på pågående prosjekter er: Arvelige netthinnelidelser hos hund og katarakt hos Norsk buhund. 

Øyeteamet
Førsteamanuensis Ernst-Otto Ropstad er diplomat, uteksaminert ved European College of Veterinary Ophthalmology (ECVO) 

Universitetslektor Tobias Revold er også diplomat, uteksaminert European College of Veterinary Ophthalmology (ECVO)

Autorisert øyelyser Siv Grosås spesialiserer seg innen øyesykdommer ved European College of Veterinary Ophthalmology (ECVO).

Dyrepleierne Marie Blücher og Tanne Thoresen følger opp øyepasienter og deres eiere, og er sentrale for flyten i den daglige driften, både poliklinisk og kirurgisk.

Published 16. juni 2015 - 13:27 - Updated 29. mai 2020 - 8:16