Kirurgi

Kirurgene utgjør et team som samarbeider tett med radiologer, anestesipersonale og andre fagområder ved Smådyrklinikken. Samlet sett tilbyr kirurgisk klinikk et bredt spekter av tjenester på et høyt nivå. Kirurgene og anestesipersonalet er organisert i en vaktordning som ivaretar kirurgiske akuttpasienter 24 timer i døgnet, hele året.

Thoraxkirurgi

Vi utfører thoraxkirurgi av både akutt og elektiv karakter. Vi ­opererer lidelser som patent ductus arteriosus og persisterende høyresidig aortabue, utfører lobektomier og fjerner fremmedlegemer fra esophagus. Våre spesialister innen anestesi og intensivbehandling sørger for at disse krevende pasientene får en trygg peri- og postoperativ oppfølging. 

Ortopedi og nevrokirurgi

Vi har utstyr og kompetanse til å behandle de fleste sykdommene­ i bevegelsesapparatet. Dette ­inkluderer bruddbehandling, ledd­kirurgi, arthroskopi, kirurgi relatert til leddbåndskader og muskel-/seneskader, korrigerende osteotomier og protesekirurgi. Nevro­kirurgiske kasus blir ­utredet i ­samarbeid med radiologene og nevrologiteamet.

Operasjon tilbys for pasienter som etter behandling kan forvente en god livskvalitet. Mange orto­pediske og nevro­kirurgiske pasienter­ blir fulgt opp og ­etterbehandlet ved Dyresykehuset - smådyrs rehabiliteringsavdeling.

Bløtvevskirurgi

På kirurgisk klinikk behandles de fleste kirurgiske tilstander som er relatert til mage-/tarmkanalen, kjønnsorganer, urinveier og øre/nese /svelg – inkludert mellomøre. Vi har også et tilbud til pasienter med medfødte lidelser som portosystemisk shunt, ektopisk ureter og pylorusstenose. 

Kirurgisk kreftbehandling

I samarbeid med Veterinær­­høg­skolens onkologer, radiologer og histopatologer planlegges og utføres kirurgisk kreft­behandling. Dette innebære fjerning av ­svulster med eventuelt på­følgende ­rekonstruksjon, samt beinsparende­ kirurgi.

Kirurgisk team

  • Universitetslektor Anne Marie Breen har lang erfaring innen bløtvevskirurgi og ortopedi
  • Førsteamanuensis Øyvind Stigen har lang erfaring innen kirugi med ortopedi og ryggkirurgi som spesialfelt.
  • Førsteamanuensis Elena Regine Moldal er spesialistkandidat innen kirurgi.
  • Universitetslektor Tuva Holt Jahr jobber som kirurg etter fullført roterende internship
  • Vitenskapelig assistent Francisca Corral er kirurgisk intern, noe som betyr at hun er under videreutdanning som kirurg og utfører utredninger og operasjoner i samarbeid med det øvrige kirurgiteamet.
Published 6. February 2015 - 9:36 - Updated 26. august 2020 - 11:44