Kirurgi

Utredning/diagnostikk

Diagnostikk og gode vurderinger innen kirurgifaget er minst like viktig som selve operasjonen. Riktig diagnose er også en forutsetning for vellykket kirurgi. Vi har lang og bred erfaring innen utredning av haltheter og andre kirurgiske lidelser.

Norges mest avanserte operasjonsavdeling for smådyr

I de nye lokalene på Ås, har vi seks utstyrstunge og høyteknologiske operasjonsstuer. Dette gir oss nye muligheter til behandling og samhandling. Ved operasjon kan vi gjennomlyse pasienter med stor eller liten C-bue, benytte laser og anvende kikkehullsteknikk. Avansert AV-utstyr gjør det også mulig å diskutere pasienten med kolleger og studenter som oppholder seg i andre rom, direkte fra operasjonssalen.  

Thoraxkirurgi

Vi utfører åpen thoraxkirurgi der dette er påkrevet.  Våre spesialister innen anestesi og intensivbehandling sørger for at disse krevende pasientene får en trygg peri- og postoperativ oppfølging. 

Ortopedi og nevrokirurgi

Vi har utstyr og kompetanse til å diagnostisere og behandle de fleste sykdommene­ i bevegelsesapparatet. Dette ­inkluderer bruddbehandling, ledd­kirurgi, artroskopi, oppretting av aksefeil, samt kirurgi relatert til leddbånd-, muskel- og seneskader. Nevro­kirurgiske kasus blir ­utredet i ­samarbeid med radiologene og nevrologene.

Operasjon tilbys pasienter som etter behandling kan forvente en god livskvalitet. Mange orto­pediske og nevro­kirurgiske pasienter­ blir fulgt opp med fysioterapi og øvelser på rehabiliteringsavdelingen på Dyresykehuset - smådyr.   

 Bløtvevskirurgi

På kirurgisk enhet behandles de fleste kirurgiske tilstander som er relatert til mage-/tarmkanalen, kjønnsorganer, urinveier og øre/nese /svelg – inkludert mellomøre. Vi har også et tilbud til pasienter med medfødte lidelser som portosystemisk shunt, ektopisk ureter og pylorusstenose. 

Kirurgisk kreftbehandling

I samarbeid med Veterinær­­høg­skolens onkologer, radiologer og patologer, planlegges og utføres kirurgisk kreft­behandling. Dette innebære fjerning av ­svulster med eventuelt på­følgende ­rekonstruksjon.

 Kirurgisk team

Published 6. February 2015 - 9:36 - Updated 11. February 2022 - 13:22