Indremedisin

Våre fagområder er

 • Gastroenterologi/fordøyelse, hepatologi/leverlidelser, og pankreas(bukspyttkkjertel)sykdommer
 • Endokrinologi/hormonelle lidelser,
 • Nefrologi/urologi, 
 • Autoimmune sykdommer
 • Utredning og behandling av onkologipasienter
 • Infeksiøse sykdommer,
 • Nevrologiske sykdommer
 • Kardiologi, kattesykdommer og nefrologi/urologi
 • Klinisk patologi

Indremedisinsk team

 • Førsteamanuensis Ellen Skancke har vært ansvarlig for fagfeltene gastroenterologi, hepatologi, og pankreassykdommer gjennom flere tiår.
 • Førstelektor Kristin Paaske Anfinsen er diplomat i indremedisin og har endokrinologi, nefrologi/urologi, og autoimmune sykdommer blant sine sterkeste områder.
 • Førsteamanuensis Anita Haug Haaland spesialiserer seg i indremedisin ved European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM) og jobber med onkologipasienter.
 • Professor Lars Moe er ansvarlig for utredning og behandling av onkologipasienter.
 • Førsteamanuensis Karin Hultin Jäderlund er diplomat, uteksaminert ved European College of Veterinary Neurology (ECVN) og behandler nevrologiske pasienter sammen med
 • spesialistkandidat Josefin Hultman som spesialiserer seg ved European College of Veterinary Neurology (ECVN) 
 • Førsteamanuensis Øyvind Stigen er kirurg og er en del av nevroteamet
 • Førsteamanuensis Anna Vigdís Eggertsdóttir er ansvarlig for kardiologi, og jobber også med kattesykdommer, nefrologi/urologi og medisinsk behandling.
 • Førsteamanuensis Hege Brun-Hansen er klinisk patolog, diplomat uteksaminert ved European College of Veterinary Clinical Pathology (ECVCP)
 • Førsteamanuensis Heidi Sjetne Lund har ansvar for urologi og nefrologi

Teamet har også flere dyrepleiere som følger opp pasientene. 

NB: Vi tar ikke imot henvisninger kun til radiologi, ultralyd eller klinisk patologi. Disse tjenestene utfører vi som en del av utredningen av klinikkens pasienter.

Published 27. januar 2015 - 10:09 - Updated 15. oktober 2019 - 14:23