Indremedisin

Våre fagområder er

 • Gastroenterologi, inkludert lever og bukspyttkjertel 
 • Luftveier 
 • Nefrologi/urologi  
 • Endokrinologi 
 • Autoimmune sykdommer 
 • Infeksiøse sykdommer 
 • Kardiologi 
 • Klinisk patologi 
 • Onkologi
 • Nevrologi

Indremedisinsk team

 • Førsteamanuensis Ellen Skancke har vært ansvarlig for fagfeltene gastroenterologi, hepatologi, og pankreassykdommer gjennom flere tiår. Hun har PhD innen leversykdommer (portosystemiske shunter). 
 • Førstelektor Kristin Paaske Anfinsen er diplomat i indremedisin (DACVIM, DECVIM), har master i veterinærmedisin (MVetMed) fra Royal Veterinary College, og PhD innen epidemiologi. Hun har endokrinologi som sin største faglige interesse. 
 • Førsteamanuensis Anita Haug Haaland har europeisk master i indremedisin (EMSAVM) fra European School for Advanced Veterinary Studies og PhD innen parasittologi. Hun har særlig interesse for infeksjonsmedisin (og onkologi).
 • Førsteamanuensis Heidi Sjetne Lund har PhD innen sykdommer i nedre urinveier hos katt og har fagansvar for urologi og nefrologi. 
 • Førstelektor Sivert Nerhagen er diplomat i indremedisin (DACVIM) ) og har master i veterinærmedisin (MVetMed) fra Royal Veterinary College. Han er særlig interessert i autoimmune sykdommer, gastroenterologi og luftveislidelser. 
 • Universitetslektor Liva Ihle Vatne har sertifikat i kardiologi fra the Royal College of Veterinary Surgeons og er ansvarlig for utredning og behandling av hjertepasienter.
 • Førsteamanuensis Hege Brun-Hansen er diplomat i klinisk patologi (DECVCP) og betjener både Dyresykehuset Smådyr og Dyresykehuset Hest, blant annet med avlesning av cytologi og blodutstryk. Hun har PhD innen parasitter i blodet.

Teamet har også flere dyrepleiere som følger opp pasientene. 

Vi tar ikke imot henvisninger kun til radiologi (røntgen, ultralyd, fluoroskopi, CT, MR) eller klinisk patologi. Disse tjenestene utfører vi som en del av utredningen av Dyresykehusets pasienter for å sikre mest mulig helhetlig evaluering.  

Published 27. januar 2015 - 10:09 - Updated 2. november 2021 - 11:52