Anestesi og smertebehandling

Våre anestesiveterinærer er involvert i alle anestesier som utføres ved Dyresykehuset og minimerer slik smerte og eventuelle komplikasjoner i forbindelse med anestesi.

Veterinærene gjør preanestetisk utredning og stabilisering, gjennomfører generell anestesi og postanestetisk støttebehandling, godt hjulpet av kvalifiserte dyrepleiere som er involvert i all akutt- og intensivbehandling ved Dyresykehuset. 

Moderne utstyr

Vi har state-of-the-art utstyr for moderne anestesipraksis og kompetanse i bruk av dette. Eksempler er invasiv hemodynamisk monitorering, spirometri, nerve-stimulatorer for neuromuskulær blokkade og ledningsanestesi, ultralyd til bruk ved ledningsanestesier og for avansert kartilgang.

Anestesiteamet

 

 

 

Published 23. April 2015 - 14:36 - Updated 17. February 2022 - 12:08