Fagområder

Indremedisin

Indremedisin

Indremedisinsk enhet tar imot hunder og katter for utredning og behandling innen alle indremedisinske fagområder. Undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter samt veiledning av spesialistkandidater er integrert i den daglige klinikkdriften. Veterinærer som henviser pasienter til oss, bidrar dermed til utdannelsen av veterinærer, dyrepleiere, og spesialister. 

Nevrologi

Nevrologi

Vi utreder og behandler pasienter med nevrologiske lidelser. I utredningen inngår en klinisk nevrologisk undersøkelse. I tillegg kan avansert bildediagnostikk (eksempelvis 3T MR, CT), prøvetaking og spesialiserte analysemetoder, så som elektrodiagnostikk i form av elektromyografi (EMG), nevrografi, elektroencefalografi (EEG) og hørselstest (BAER) inngå i utredningen.

Kirurgi

Kirurgi

Kirurgene og operasjonsdyrepleierne utgjør et team som samarbeider tett med radiologer, anestesipersonale og andre fagområder ved Dyresykehuset. Samlet sett tilbyr kirurgisk enhet et bredt spekter av tjenester på et høyt nivå. Kirurgene og anestesipersonalet er organisert i en vaktordning som ivaretar kirurgiske akuttpasienter 24 timer i døgnet, hele året.

Anestesi og smertebehandling

Anestesi og smertebehandling

Dyresykehuset tar imot henvisninger for generell anestesi av pasienter med særskilt risiko. 

Intensivbehandling

Intensivbehandling

Avdelingen har plass til 10-14 pasienter i forskjellige bur og kuvøser. Vi tar imot pasienter fra andre avdelinger ved Dyresykehuset og gjennom eksterne henvisninger. 

Rehabilitering

Rehabilitering

Vi tilbyr fysioterapi og rehabilitering til alle kategorier pasienter; både våre egne operasjonspasienter, pasienter henvist kun for fysioterapi/rehab og pasienter som kommer til oss med ønske om bedring av bevegelse/funksjon/smertetilstand. 

Reproduksjon og obstetrikk

Reproduksjon og obstetrikk

Vi tar imot hunder og katter for undersøkelse og behandling i sammenheng med drektighet og fødsel, eller ved mistanke om sykdom i kjønnsorganene.

Kreftsykdom / Onkologi

Kreftsykdom / Onkologi

Ved onkologisk avdeling jobber vi med utredning og behandling av kreftsykdommer hos kjæledyr, med hovedfokus på hund og katt.

Radiologi

Radiologi

Radiologi er en av støttefunksjonene for de kliniske disiplinene på Veterinærhøgskolen. Våre tjenester inkluderer digitalt røntgen, ultralyd, CT og MR.