Fagområder

Indremedisin

Indremedisin

Medisinsk klinikk tar imot smådyrpasienter for utredning og behandling innen alle indremedisinske fagområder. 

Nevrologi

Nevrologi

Vi utreder pasienter med nevrologiske lidelser gjennom klinisk nevrologisk undersøkelse, avansert bildediagnostikk, prøvetaking og spesialiserte analysemetoder.

Kirurgi

Kirurgi

Kirurgisk klinikk tar imot pasienter fra hele landet for utredning og behandling av kirurgiske lidelser. 

Anestesi, smertebehandling og perioperativ intensivbehandling

Anestesi, smertebehandling og perioperativ intensivbehandling

Dyresykehuset tar imot henvisninger for generell anestesi av pasienter med særskilt risiko. 

Intensivavdelingen

Intensivavdelingen

Avdelingen har plass til 10-14 pasienter i forskjellige bur og kuvøser. Vi tar imot pasienter fra andre avdelinger ved Smådyrklinikken og gjennom eksterne henvisninger. 

Rehabilitering og fysioterapi

Rehabilitering og fysioterapi

Vi tilbyr fysioterapi og rehabilitering til alle kategorier pasienter; både våre egne operasjonspasienter, pasienter henvist kun for fysioterapi/rehab og pasienter som kommer til oss med ønske om bedring av bevegelse/funksjon/smertetilstand. 

Fødselshjelp / Obstetrikk

Fødselshjelp / Obstetrikk

Vi tar imot hunder og katter for undersøkelse og behandling i sammenheng med drektighet og fødsel, eller ved mistanke om sykdom i kjønnsorganene.

Kreftsykdom / Onkologi

Kreftsykdom / Onkologi

Vi tilbyr avansert utredning av kreftsykdommer hos hund og katt (cytologi, vevs-diagnostikk og bildediagnostikk med ultralyd, CT og scintigrafi) og omfattende behandling med blant annet bløtdels-og knokkelkirurgi og andre metoder inkludert kjemoterapi (cellgift), samt annen medisinsk behandling.

Radiologi

Radiologi

Radiologi er en av støttefunksjonene for de kliniske disiplinene på Veterinærhøgskolen. Våre tjenester inkluderer digitalt røntgen, ultralyd og CT.