Koagulasjonsforstyrrelser hos hund etter huggormbitt

Huggormgift forstyrrer koagulasjonen ved at det både kan øke og senke koagulasjonstendensen. Tradisjonelle tester som PT og aPTT er lite sensitive og gir oss ikke den informasjonen vi trenger, særlig når det gjelder diagnostisering av forøket koagulasjon. Vi ønsker å kartlegge graden av koagulasjonsforstyrrelse hos hunder bitt av huggorm ved hjelp av nyere hemostasemarkører brukt innen human­medisinen. Videre vil vi også observere klinisk forløp hos disse hundene, samt se på andre klinisk-patologiske variabler som biokjemi, hematologi og urinanalyse. Studien er en del av et doktorgradsprosjekt som omhandler ervervede koagulasjonsforstyrrelser hos syke hunder.

Veterinærer kan bidra til prosjektet ved å rekvirere inn hunder som er bitt av huggorm. Deltagelse i studien krever at hunden er over 4 kg og kommer til Smådyrklinikken ved NMBU innen 24 timer etter huggormbittet.

Behandling

For hunder med huggormbitt med lokale eller systemiske kliniske tegn på sykdom omfatter behandling:

  • Væskebehandling for å minske omfanget av eventuelle senskader av nyrer og lever.
  • Smertebehandling.
  • Antiserum dersom indisert.
  • Kontroll med hematologi og biokjemi etter 14 dager.

Vi kan tilby hundeeier

Deltagelse i prosjektet innbefatter i tillegg:

  • Uttak av fire ekstra blodprøver og urinprøver i løpet av de første 36 timer etter huggorm­bittet (for måling av koagulasjonsmarkører, nyremarkører og markører for myokardial skade).
  • EKG ved ankomst og ved 14 dagers kontroll.
  • Ekstra blodprøver og urinprøver tas også ut samtidig med hematologi og biokjemi ved 14 dagers kontrollen.

Eier betaler kun for standardbehandlingen. Ekstra blod­prøver, urinprøver, EKG og kontrollen etter 14 dager tas det ikke honorar for.

Published 12. juni 2017 - 15:31 - Updated 12. April 2018 - 16:11