Muse- og rottegift kan gi alvorlig forgiftning hos hund

Langtidsvirkende antikoagulerende muse- og rottegift er av de mest brukte giftene mot gnagere i Norge. Giften virker ved å stoppe dannelsen av vitamin K1 i kroppen og gi nedsatt levring av blodet. Hunder som spiser muse- og rottegift kan få alvorlige og potensielt livstruende indre blødninger.

Det er ikke kjent hvordan giften brytes ned i kroppen hos hund. Giften har høy grad av fettløselighet og en enterohepatisk sirkulasjon. Vi tror det tar månedsvis før stoffene forsvinner fra hundekroppen. Vi vet heller ikke hvilken påvirkning utskillelsen fra forgiftede hunder har på miljøet. Universitetsdyresykehuset ved NMBU samarbeider med Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus om et prosjekt med langtidsvirkende muse- og rottegift.

Hunder som har forlenget blødningstid (aPTT/PT) skal behandles med vitamin K1 i opptil seks uker. Vi vil se nærmere på virkningstiden av den antikoagulerende effekten ved å analysere hvor lenge giften kan påvises i blodet. Vi ønsker også å undersøke retensjonstiden i kroppen til forgiftede hunder ved å analysere hvor lenge giften skilles ut i avføringen etter at hunden er frisk og ikke lenger trenger behandling. Vi ønsker å komme i kontakt med veterinærer som får inn disse pasientene så raskt som mulig etter at inntaket har skjedd.

Vi vil analysere blod og avføring fra hunder for alle langtidsvirkende antikoagulerende muse- og rottegifter som selges i Norge. Vi ønsker helst 3 ml natrium-fluorid blod (ev. EDTA) av hunden (fullblod – ikke sentrifuger).

Du kan hjelpe oss ved så raskt som mulig ta kontakt med Universitetssykehuset NMBU, Smådyrklinikken ved mistanke om inntak eller etter at hunden din har spist muse- og rottegift. Dersom du vil bli med i studien, tilbyr vi gratis undersøkelser og analyser. Vi kontrollerer også blødningstiden (aPTT/PT) vederlagsfritt. 

Veterinærer kan bidra til prosjektet ved å rekvirere pasienten inn til Universitetsdyresykehuset NMBU eller kontakte oss for å diskutere prøvetaking på veterinærens egen klinikk.

Tusen takk for din hjelp!

Prøveprotokoll
  • Blod- og avføringsprøve ved første besøk hos veterinær etter inntaket (helst umiddelbart etter inntaket av muse- og rottegiften)
  • Blod- og avføringsprøve hver 24. time den første uken
  • Blod- og avføringsprøve hver uke den påfølgende måneden
  • Blod- og avføringsprøve hver måned det påfølgende året (eller til giften ikke lenger kan påvises)
Vi kan tilby hundeeier
  • Grundig oppfølging etter forgiftningen
  • Gratis, gjentatte koagulasjonsmålinger fra første besøk
  • Gratis analyser av alle blod- og avføringsprøver med hensyn til rottegift
  • Svar på blodanalyser innen 14 dager
  • Gratis kontroll ved hver blodprøvetaking

Eier betaler kun for behandling og får gratis oppfølging og blodprøvekontroller av forgiftningen ved Universitetsdyresykehuset ved NMBU i inntil ett år.

Published 6. April 2017 - 16:37 - Updated 12. juni 2017 - 14:34