Mastocytom hos engelsk setter

Registrer din hund her.

Disse svulstene kan se veldig forskjellige ut, og være alt fra tilnærmet godartet til svært aggressiv med rask dødelig utgang.  Det er ikke uvanlig å få flere mastocytomer i løpet av livet. Dersom svulsten har mild til moderat aggressivitetsgrad kan hunden i de fleste tilfeller kureres med kirurgi.  Ved de mest aggressive tilfellene finnes kun livsforlengende behandling, i form av en kombinasjon av kirurgisk behandling, medisinsk behandling og/eller stråleterapi.

Det er mye vi fortsatt ikke vet om denne kreftformen. Årsaken til at mastocytomer oppstår er trolig multifaktoriell. Data fra det norske hundekreftregisteret har vist at det er høyere insidens av mastocytomer hos engelsk setter enn mange andre hunderaser og det antas at det finnes en genetisk predisposisjon.   Vi ønsker å identifisere genetiske markører som kan forklare denne arvelige forskjellen. Til dette trenger vi en blodprøve (helst 5 ml EDTA blod).

Videre ønsker vi å forstå mer om årsaken til den store variasjonen i presentasjon og aggressivitet ved å se på variasjon i arvematerialet også i selve tumoren.  Til dette ønsker vi en vevsprøve av svulsten.

For å få mer kunnskap om sykdommens utvikling ønsker vi derfor å studere forløp og utfall av sykdommen hos engelsk settere, både hos de som får behandling og de som ikke gjør det. Til dette trenger vi å komme i kontakt med engelsk settere med kuler i hud eller underhud, eller der diagnosen allerede er stilt.

Vi er avhengig av, og takknemlige for publikums engasjement!

Du kan hjelpe oss ved å registrere din engelsk setter hos oss, gi oss tilgang til tidligere testresultater, delta i senere spørreundersøkelser og/eller sende inn blodprøve og vevsprøve. Vi kan ta blodprøve og vevsprøve/celleprøver vederlagsfritt ved allerede diagnostisert mastocytom. Vi kan også tilby rådgiving mtp eventuell videre diagnostikk, stadiumsbestemmelse og individtilpasset behandlingsplan. Dette gjøres etter avtale, for kontakt se under.

Se on-line registreringsskjema eller print ut PDF versjon av registreringsskjema, og send oss prøver og informasjon!

Tusen takk for du tar deg tid til å delta!

 

Published 10. november 2015 - 10:33 - Updated 31. mai 2017 - 9:22