Kan vi lære noe fra hund om tykktarmskreft hos mennesker?

  • Hunder
    Foto
    Foto: Shutterstock

Tykktarmskreft hos mennesker er blant de aller vanligste kreftformer. Hos hund er derimot tykktarmskreft sjeldent forekommende, selv om hunder generelt har like stor forekomst av andre kreftformer som mennesker. Hva er årsaken til forskjellen når det gjelder tarmkreft?

Kan vi lære noe fra hund om tykktarmskreft hos mennesker?

Hva vi spiser av kjøtt, fisk, fiber og grønnsaker kan ha betydning for utvikling av en rekke sykdomstilstander; og det påvirker også sammensetningen av bakteriene i tykktarmen. Siden mennesker med tykktarmskreft har andre typer av tarmbakterier enn friske mennesker, er det trolig at bakteriene kan ha betydning for utvikling av kreft.

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å belyse spørsmålet ved å undersøke hvordan sammensetningen av bakteriene i tarmen endres med ulik fôring hos friske hunder. Vi ønsker også å undersøke forekomsten av tykktarmskreft hos hund og hvorvidt disse hundene har en annen sammensetning av tarmbakterier i forhold til friske hunder.   

Published 22. mai 2015 - 10:32 - Updated 17. januar 2019 - 14:55