Veterinærhøgskolen søker hunder med korsbåndsskader til vitenskapelig studie

Korsbåndsskader er en av de vanligste årsakene til halthet i bakbeina hos hund. Det fremre korsbåndet er plassert inne i hundens kneledd hvor det holder leggen og lårbenet sammen og holder leddet stabilt. Ved en skade i dette korsbåndet vil kneet gli ut av sin posisjon, kan rotere eller bli «slarkete». På fagspråket kalles dette Cranial cruciate ligament disease (CCLD). Skaden gir store smerter for hunden og viser seg som halthet, ustabilt ledd og hevelse. Den vanligste årsaken til skade på fremre korsbånd er slitasje over tid. Ofte oppstår dette hos eldre og/eller overvektige hunder. Korsbåndsskader kan også oppstå akutt, men er ikke like vanlig på hunder som hos mennesker.

Behandling for korsbåndsskader er hvile, smertestillende midler, fysisk rehabilitering og vektreduksjon. Ofte er også kirurgi en vanlig måte å behandle skaden på. Det kirurgiske inngrepet som ofte blir utført er Tibial-plateau levelling osteotomy (TPLO).

I humanmedisin er korsbåndsskader også en skade som oppstår ofte. Tidligere har kirurgi vært en vanlig behandlingsmetode, men de senere årene har behandlingen gått over til ikke-kirurgiske metoder. 

Innen veterinærmedisin finnes det ikke mange studier på hva som er den beste behandlingen for fremre korsbåndsskader hos hunder. Det finnes noen få vitenskapelige studier som forteller at små hunder kan ha fordel av ikke-kirurgisk behandling, men vi trenger mer kunnskap. Derfor setter vi nå i gang med en studie der vi ønsker å finne ut hvilke behandlingsmetoder som fungerer best. Studien skal være randomisert, noe som betyr at noen pasienter tilfeldig blir plukket ut til å bli behandlet kirurgisk og noen ikke-kirurgisk. 

Søker pasienter med korsbåndsskader under 15 kilogram

Vi søker hunder som er under 15 kg og har skade i fremre korsbånd i et av de bakre knærne. Hunden må ellers være frisk.

Dette skjer når dere kommer til oss

Når hunden kommer til Dyresykehuset – smådyr for første gang vil våre veterinærer undersøke hunden klinisk, ortopedisk og nevrologisk. Det vil bli gjort en såkalt kinetisk ganganalyse (som betyr???), eoniometri og målinger av låromkretsen. Det vil bli tatt blodprøver og hunden vil bli lagt i narkose for bildediagnostikk. Vi vil ta MR-bilder og røntgenbilder av hoftene og begge knærne.

Hvis hunden blir med i studien

Ikke alle hunder vil egne seg til å være med i studien. Hvis hunden din blir med så vil den bli en del av en av to grupper:

  1. Ikke-kirugisk gruppe som blir behandlet med hvile, smertestillende medisiner, rehabilitering og vekttap (om nødvendig).
  2. Kirurgisk gruppe som gjennomgår TPLO i tillegg til hvile, smertestillende medisiner, rehabilitering og vekttap (om nødvendig).

Begge gruppene vil møte fysioterapeut hver uke de tre første månedene og deretter hver andre uke i seks måneder. Oppfølgingsbesøk vil være 2, 6, 12, 24 og 52 uker etter behandlingsstart og vil omfatte røntgenundersøkelser, undersøkelse av hundens gange, kinetisk ganganalyse, goniometri, målinger av låromkrets, registrering av BCS og vekt (???). I tillegg vil vi be deg som eier fylle ut et spørreskjema.

Slik blir du med

Du kan enten be om å bli henvist til oss via din lokale veterinær, eller du kan ta direkte kontakt med oss på smadyr@nmbu.no.

Published 26. januar 2022 - 8:34 - Updated 26. januar 2022 - 8:35