Veterinærhøgskolen søker små hunder med korsbåndsskader til studie

Er det best for små hunder med korsbåndssykdom å bli operert, eller klarer de seg like godt med ikke-kirurgisk behandling og tilrettelagt fysioterapi? Dyresykehuset – smådyr ved Veterinærhøgskolen, NMBU, søker hunder til en studie hvor vi ønsker å undersøke om ikke-kirurgisk behandling kan gi et like tilfredsstillende resultat sammenlignet med kirurgisk behandling hos små hunder med korsbåndssykdom.

Hvilke hunder kan være med i studien?

  • Hunden må være utvokst
  • Den må veie mellom 5 og 15 kg
  • Ha fremre korsbåndsskade på kun ett kne
  • Ikke ha annen relevant medisinsk, ortopedisk eller nevrologisk sykdom

Det er gratis å delta i studien. Hundeeiere kan henvende seg direkte til oss eller bli henvist av sin faste veterinær.

Studien har fått etisk godkjenning fra Mattilsynet, og forskergruppen har lang erfaring innen forskning og ortopedi. 

Bakgrunn for studien

Korsbåndsykdom er en av de vanligste ortopediske lidelsene hos hund, og medfører smerte, halthet og etter hvert forkalkninger i kneleddet. De fleste hunder blir per i dag tilbudt operasjon for sin korsbåndsskade. Hos mennesker, derimot, har behandling av fremre korsbåndsskader endret seg i nyere tid. Fra å foretrekke operasjon blir de fleste korsbåndsskader nå behandlet ikke-kirurgisk. Dette skiftet har ikke skjedd innen veterinærmedisin, men fysioterapi og rehabilitering er likevel anerkjent som viktige steg for at hunden skal bli funksjonsfrisk etter operasjon. Om fysioterapi, vektreduksjon og smertekontroll alene kan fungere uten operasjon er per i dag ikke tilstrekkelig kartlagt hos hund, men de studiene som foreligger indikerer at dette kan være en fullverdig løsning, spesielt for små hunder.

Svømmetrening i basseng med veiledning fra vår rehabiliteringsavdeling er viktig for begge behandlingsløpene i studien.

Foto
Jens Emil Asp

Hva innebærer studien for din hund?

Hundene vil gjennomgå klinisk undersøkelse og kinetisk ganganalyse (analyse av bevegelsesmønster og halthet på trykksensitiv matte), målinger av vekt, låromkrets og leddutslag i kneledd, samt MR- og røntgenundersøkelse av knær. Du som eier fyller ut et spørreskjema, og hundene blir delt inn ved loddtrekning i én av to behandlingsgrupper:

  • Ikke-kirurgisk gruppe: Reduksjon i aktivitet, smertebehandling, vektkontroll og fysioterapi.
  • Kirurgisk gruppe: Operasjon (TPLO, «tibial plateau leveling osteotomy», som er den mest brukte teknikken ved fremre korsbåndsskade), i tillegg til den ikke-kirurgiske behandling nevnt over.

Alle hunder vil gjennomgå et godt tilrettelagt rehabiliteringsforløp med god smertekontroll samt regelmessige besøk hos våre dyrepleiere med utdanning innen rehabilitering i seks måneder. Siste etterkontroll er ett år etter oppstart.

Hvis noen hunder i ikke-kirurgisk gruppe svarer utilstrekkelig på sin behandling innen et angitt tidsrom, vil de bli tilbudt operasjon i stedet. Hvis noen hunder i kirurgisk gruppe svarer utilstrekkelig på sin behandling vil de bli tilbudt kikkhullskirurgi av kneleddet for å lete etter mulige årsaker. Din hund vil få god oppfølging underveis.

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss for en prat!

Hundene blir godt ivaretatt på vår kirurgiske avdeling ved behov for operasjon.

Foto
Camilla Wiik Gjerdrum/NMBU

 

Published 17. november 2022 - 7:56 - Updated 25. november 2022 - 14:22