Ved operasjon

Dyret ditt kan få vann hele tiden frem til den avtalte timen, men hunder og katter bør ikke få mat etter middagsfôret kvelden før – om ikke annet er gitt beskjed om.  Har du kattunge eller valp under fem måneder, ta kontakt for spesifikt råd angående ditt dyr.

Her er en liste over ting du bør vite når dyret ditt skal gjennom en operasjon:

Før operasjon

 • Husk å faste/sulte pasienten fra kvelden før. Har du kattunge eller valp under fem måneder, ta kontakt for spesifikt råd angående ditt dyr.
 • Hunder skal luftes godt før de leveres på klinikken.
 • Katter bør holdes inne fra kvelden før.
 • Dyret skal være stelt og rent ved innlevering til planlagte prosedyrer. Dette er viktig for å redusere risikoen for infeksjoner i forbindelse med operasjon.
 • Ved eventuelle infeksjonstilstander (ørebetennelse, hudbetennelse, diare, oppkast osv.), må du ta kontakt for klarering før en eventuell operasjon.

Føre var - spørsmål

For å minimere risiko for komplikasjoner kommer vi til å spørre om dette når du leverer inn dyret ditt:

 • Sett bort fra den sykdommen dyret ditt skal behandles for, har det ellers vært i fin form den siste uken?
 • Kjenner du til at dyret ditt har en kronisk sykdom (f.eks. diabetes, cushing, hjerteproblemer)?
 • Har dyret ditt fått noen medisiner den siste uken; når og hvilke medisiner fikk det i så tilfelle?
 • Når spiste dyret ditt sist?
 • Har dyret ditt vært i generell anestesi (narkose) tidligere, og i så tilfelle vet du om noen spesielle problemer knyttet til dette?
 • Har dyret ditt hatt noen uventede reaksjoner på medisiner?

Etter operasjon

 • Tidspunkt for hjemsendelse avtales i hvert enkelt tilfelle med kirurgen. Ved større inngrep er det vanlig med hospitalisering til dagen etter.
 • Kirurgen tar kontakt når operasjon/utredning er avsluttet.
 • Informasjon ved hjemsendelse vil bli gitt skriftlig av kirurgen. Les dette nøye og ta kontakt ved eventuelle spørsmål.

Hjem igjen

 • Når dyret ditt skal hjem, kommer en dyrepleier, student eller veterinær med det. Skriftlig informasjon og eventuelle resepter følger med.
 • Dersom dyret ditt må oppstalles i flere dager, vil du høre fra oss daglig per telefon med sms, med mindre noe annet er avtalt.
 • NMBU Smådyrklinikken er en undervisningsinstitusjon og har følgelig studenter som vil følge med på utredning/operasjon av pasienten.
Published 30. september 2019 - 15:38 - Updated 13. mai 2020 - 9:25