Bruk av antibiotika

Immunapparatet er den viktigste og beste sykdomsbeskyttelsen mennesker og dyr har, og mange tilstander kan behandles uten antibiotika.

I de tilfellene hvor vi anser antibiotika som en nødvendig del av behandlingen, velger vi en type med smalest mulig spekter; rettet mot spesifikke bakterier. Bredspektret antibiotika brukes kun ved alvorlige eller kroniske tilstander i henhold til dyrkningssvar med resistensbestemmelse.

Det brukes ikke rutinemessig forebyggende eller postoperativ antibiotika ved kirurgiske inngrep hos oss.

Vi oppfordrer også kollegaer og dyreeiere til bevisst antibiotikabehandling, og vil slik bidra til å redusere mengden antibiotika som brukes i Norge. 

Published 26. April 2017 - 9:51 - Updated 11. oktober 2019 - 9:41