Stasjonær klinikk

Produksjonsdyrklinikken har det primære ansvaret for undervisningen i medisin, kirurgi, obstetrikk, reproduksjon og reproduksjonssjukdommer hos produksjonsdyr. Vårt tilbud gjelder både enkeltpasienter og utredning av besetningsproblemer.

Henvisning av pasienter til Produksjonsdyrklinikken: telefon 67 23 21 21 (hverdager 8 – 14) eller prodmed.mko@nmbu.no

Luftveisinfeksjoner, beinbrudd, forgiftninger og problemer med forplantning og fødsel er noen eksempler på hva vi kan hjelpe til med.

Det er i prinsippet behandlende veterinær som rekvirerer inn dyr, i noen tilfeller er det dyreeier. Hovedhensikten er å få pasienter til undervisning av veterinærstudenter, ofte i kombinasjon med å løse et sykdomsproblem for dyreeieren og diagnostisk eller behandlingsmessig for den veterinæren som behandler.

I klinikken lærer studentene å undersøke og utrede pasienter for å stille en så nøyaktig sykdomsdiagnose som mulig. De lærer dessuten å undersøke og å behandle for å få optimal fruktbarhet hos produksjonsdyr. Undervisning i å forløse hunndyr i fødselsvansker er også en sentral oppgave for klinikken.

Vi har også et laboratorium som arbeider med forskning og diagnostikk relatert til hormoner og reproduksjon.

Viktige forskningstemaer for seksjonen er reproduksjonstoksikologi, infeksjonssjukdommer hos husdyr, klauvsjukdommer, helse hos spegris, sporelementer hos drøvtyggere, og reproduksjon hos fisk.

Skulle du til ambulatorisk produksjonsdyr-klinikk? Klikk på lenken.

For hest, se Dyresykehuset - hest

For hund, katt og andre smådyr, se Dyresykehuset - smådyr.

Published 27. April 2016 - 13:55 - Updated 6. mai 2021 - 8:50