Stasjonær klinikk

Hvert år tar den stasjonære produksjonsdyrklinikken mot flere hundre storfe, småfe og gris for innleggelse, diagnostikk og behandling innen et bredt spekter av sjukdommer.

Stasjonær klinikk

Luftveisinfeksjoner, beinbrudd, forgiftninger og problemer med forplantning og fødsel er noen eksempler.

Det er i prinsippet behandlende veterinær som rekvirerer inn dyr, i noen tilfeller er det dyreeier. Hovedhensikten er å få pasienter til undervisning av veterinærstudenter, ofte i kombinasjon med å løse et sykdomsproblem for dyreeieren og diagnostisk- og/eller behandlingsmessig for den veterinæren som behandler.

I den stasjonære klinikken lærer studentene å undersøke og utrede pasienter for å stille en så nøyaktig sjukdomsdiagnose som mulig. De lærer dessuten undersøkelse og behandling for å få optimal fruktbarhet hos produksjonsdyr. Undervisning i å forløse hunndyr i fødselsvansker er også en sentral oppgave for klinikken.

For hest, se Dyresykehuset - hest

For hund, katt og andre smådyr, se Dyresykehuset - smådyr.

Published 27. April 2016 - 13:55 - Updated 15. mai 2020 - 15:27