Småfeforskning og husdyrhelse

Seksjonen har ansvar for rutinediagnostikk av småfe og småfeprøver i månedene februar, mars, april, mai, juni, september og oktober, mens Veterinærinstituttet i Sandnes har ansvaret for rutinediagnostikken av småfe i juli, august, november, desember og januar.

Undersøkelsene ved Høyland er gratis for dyreeier i forbindelse med studentundervisningen, som regel mars-juni, for øvrig foreligger takster for undersøkelser.

Sjuke sauer til oppfølging kan mottas hele året, men skal henvises av praktiserende veterinær og avtales i hvert tilfelle med seksjonen. Mest aktuelt er oppfølging i forbindelse med flokkproblem, forskningsprosjekt osv.  

Se egen side for Høyland feltstasjon.

Published 27. April 2016 - 13:53 - Updated 8. mai 2017 - 14:51