Ambulatorisk klinikk

Ambulatorisk klinikk har døgnkontinuerlig drift. Det sentrale forskningstema ved seksjonen er helse, velferd og produksjon hos dyr i produksjonsmiljø.

Vi har om lag 25 ansatte.

Vi har ansvar for undervisning i besetningsmedisin, husdyrvelferd, husdyrmiljø, rettslære og rettsmedisin og forebyggende helsearbeid.

I tillegg driver vi veterinærmedisinsk praksis på produksjonsdyr (og hest) i åtte kommuner i Oslo og Akershus.

Praksisen vi tilbyr er en undervisningspraksis der veterinærstudentene deltar i utredninger, diagnostikk og behandling i felt, under kyndig veiledning av seksjonens veterinærer. Praksisen er med på å sikre at studentene får et godt grunnlag for mestring av de ulike oppgavene de vil møte i yrkeslivet som stordyrpraktikere. I tillegg til virksomheten på dagtid har praksisen kvelds- og nattevakt alle dager i året.

Det sentrale forskningstema ved seksjonen er helse, velferd og produksjon hos dyr i produksjonsmiljø.

I forskningen brukes data fra mange mulige kilder: Kliniske feltregistreringer, miljøregistreringer, helse- og produksjonsdata fra husdyrregistrene samt ulike analyseparametre, fra mikrobiologi til patologi og immunologi. I tillegg utføres klinisk kontrollerte forsøk.

Besetningstjenester:

Telefon:
67 23 22 00

Innringingstid for praksisbesøk samme dag:
kl. 08.00 - 09.00

Kontortid:
Vinter: Man. - fre.: kl. 08.00 - 15.45
Sommer: Man. - fre.: kl. 08.00 - 15.00

Vinter (15. sept. - 14. mai),
Sommer (15. mai - 14. sept)

For hest, se Dyresykehuset - hest

For hund, katt og andre smådyr, se Dyresykehuset - smådyr.

Published 27. April 2016 - 13:50 - Updated 8. April 2021 - 11:40