Vakttjenester

Våre veterinærer gir selvfølgelig også gjerne råd og veiledning til kolleger i felt.

I hovedsak tar vi i mot pasienter rekvirert inn fra veterinærer, og vi er derfor opptatt av et nært og godt samarbeid med våre kolleger.

Henvisningsskjema (rekvisisjon) til: Hesteklinikken

Dagtid tlf: 67 23 24 24

Vakttelefon utenom våre åpningstider: 922 80 704

hesteklinikken@nmbu.no

Published 6. February 2015 - 11:56 - Updated 31. januar 2018 - 8:52