Pris og betaling

Prisen på undersøkelse og behandling vil naturlig nok variere mye ettersom hva som blir utført, be om et prisoverslag tidlig i prosessen. Normalkastrasjoner som ønskes gjort i studieåret tilbys til lavere pris når de utføres av studenter under veiledning av veterinær. Vi har også pakkepriser på enkelte rutineoperasjoner, ta kontakt for prisinformasjon om disse.

Alle fastpriser gjelder for operasjonen og eventuelt oppstalling i forbindelse med denne. Oppstalling utover dette og utgifter ved eventuelle komplikasjoner vil komme i tillegg.

Vakt: Ved akuttinnleggelse utenom arbeidstid (kl 15 på sommeren, 15.45 vinter, til kl 8) tilkommer et vakttillegg på 1810 kr/ 2200 kr i tiden 24-06. I tillegg til honorar for undersøkelse og behandling beregnes timepris for veterinær(er) og dyrepleier. Sluttprisen avhenger av hvor mye overvåking hesten trenger. 

 

Vi har direkteoppgjør med Agria og Gjensidige. Dersom du ønsker direkteoppgjør, må du oppgi forsikringsnummer når hesten skrives inn. 

Vi kan være behjelpelige med å formidle kredittlån til kunder som ønsker dette.

     

Published 26. juni 2015 - 0:05 - Updated 14. januar 2016 - 11:44