Kurs og utdanning

I tillegg til behandling av dyr, er naturligvis Hesteklinikken også et sted for utdanning. Dette gjelder ikke bare av våre egne veterinær- og dyrepleierstudenter, men også etterutdanning av veterinærer, dyrepleiere og hovslagere gjennom deltagelse og gjennomføring av kurs i regi av Senter for etter- og videreutdanning (SEVU).Mange veterinærer har også vært innom klinikken i kortere eller lengre perioder for å hospitere, enten for egen lærings skyld eller som del av spesialistutdanning.

Published 6. February 2015 - 11:54 - Updated 23. mai 2017 - 19:23