Info til eiere

Praktisk informasjon
Hesteklinikken tar i hovedsak imot hester rekvirert inn av andre veterinærer, men du kan også få time direkte. Både veterinærene og dyrepleierne har spisskompetanse innen sine fagfelt, vi vil prøve å sette opp time med den som har best kompetanse på din hest sitt problem.

Ved operasjoner og større utredninger kan det være behov for at hesten settes igjen på klinikken. Det eneste utstyret den trenger er grime, hvis ikke annen avtale er gjort. Ved utredninger som krever at hesten skal vises under rytter, vil du får beskjed om å ta med det utstyret hesten bruker til vanlig. 

Levering/henting av hest gjøres i arbeidstiden 0730-1600 (1500 om sommeren) eller mellom kl 2100-2200 eller etter avtale. Vi gjør oppmerksom på at hesteklinikkens ansatte dessverre ikke har anledning til å hjelpe til ved lasting av hest. 

Daglige rutiner ved klinikken
All håndtering av pasientene skjer av erfarne dyrepleiere, veterinærer eller studenter.

Dersom din hest er spesielt vanskelig å håndtere, setter vi pris på om du informerer oss om dette ved levering eller bestilling av time.

Veterinær- og dyrepleiestudenter er en viktig del av vår klinikk.  De får undervisning i klinikken og er en ressurs slik at hver pasient får tilsyn, behandling og godt stell, men det vil alltid være erfarne ansatte tilstede i læringssituasjoner.

Som eier kan det bli mange mennesker å forholde seg til, men styrken er at det alltid vil være en god diskusjon som ligger bak enhver behandling. For å unngå kommunikasjonsproblemer vil du få informasjon om hesten din fra den veterinæren som har ansvar for den. Vi ber om forståelse for at dyrepleiere og studenter ikke får uttale seg om pasientene.

Du kan besøke hesten din på dagtid mellom kl 1000- 1500, eller etter avtale med behandlende veterinær.

Planlagte operasjoner og tredemølleundersøkelser
Dersom hesten din skal igjennom en planlagt operasjon, kan du fjerne skoene på den før den kommer inn på klinikken.  Da sparer vi litt tid og du sparer kostnaden på 400 kr for vi skal gjøre jobben. Området utenfor klinikken har varmekabler i asfalten slik at man trygt kan laste av og på en hest uten vintersko.

Hester som skal på tredemølle på vinteren må fjerne vintersko. Sommersko som ikke sitter godt blir fjernet for å unngå skader.  Bruker hesten belegg ved trening, kan du informere om dette enten ved levering eller ved timebestilling.

Fôring og stell
Du trenger ikke ta med fôr eller utstyr til hesten din med mindre den har svært spesielle behov.  Gi gjerne beskjed til den som tar imot hesten hva den vanligvis får av fòr hjemme, så vil de ansatte sørge for at den får det samme hos oss. Hesteklinikken har de fleste vanlige fôrtyper og vil justere fôring i henhold til hestens sykdomsbilde. Noen undersøkelser og prosedyrer innebærer at hesten må fastes (for eksempel gastroskopi), og de får da kun tilgang på vann.

Risiko ved behandling
Det vil alltid være en liten risiko for at det kan oppstå komplikasjoner ved behandling eller undersøkelse av hester, men vi gjør vårt beste for å forhindre dette med gode rutiner og kyndige ansatte. Ved spesiell risiko vil du som eier få informasjon om dette i forkant av undersøkelsen/behandlingen.

Filming og fotografering
Det er ikke tillatt å filme eller fotografere i våre lokaler og utearealer.  Dette av hensyn til pasienter, kunder, studenter og ansatte. Vi takker for at du respekterer dette

Slik finner du oss

Hesteklinikken ved Universitetsdyresykehuset ligger på Adamstuen i Oslo,

Ullevålsveien 72 (via Thulstrupsgate ved bruk av GPS)

Tlf 67 23 24 24

Hesteklinikken har oppstallingsplass til 25 hester og har akuttvakt hele døgnet, hele året.

Førstehjelp:

Published 4. september 2015 - 13:48 - Updated 29. november 2017 - 11:20