Sportsmedisin

Utredningene involverer en systematisk gjennomgang av respirasjonssystemet, sirkulasjonssystemet og bevegelsessystemet.

I de fleste tilfeller involverer dette kjøring på tredemølle for videoendoskopisk undersøkelse av øvre luftveier, samtidig som hjerteaksjonen overvåkes med EKG og ganglaget observeres. I tillegg tas blodprøver for muskelverdier og melkesyrenivå ved behov.

Dynamiske lidelser i øvre luftveier (det vil si lidelser som kun er tilstede under anstrengelse) er et velkjent problem hos løpshester, og kan bare diagnostiseres ved endoskopi under anstrengelse.

Øvre luftveislidelser er et prioritert forskningsområde for flere av veterinærene ved klinikken. Disse har utviklet en tredemølleprotokoll som viser seg svært pålitelig for diagnostikk av de ulike sykdommene vi ser på løpshester under norske forhold, og arbeidet med «kaldblodssyndromet» (bilateral dynamisk larynx kollaps) har høstet internasjonal anerkjennelse.

Behandlingstilbud i form av kirurgi eller utstyrs-modifisering utføres i tilknytning til tredemøllediagnostikken.

Siden sammensatte dynamiske lidelser er svært vanlig hos løpshest (det vil si flere diagnoser samtidig), blir hver enkelt hest behandlet individuelt etter nøye gjennomgang av det videoendoskopiske opptaket.

Hjertets elektriske aktivitet blir rutinemessig overvåket både før, under og etter tredemølleundersøkelsen ved hjelp av EKG. Kontinuerlig EKG (over 24 timer) måles ved hjelp av Holter-monitor ved behov.

Magesår kan ofte påvirke prestasjonen i negativ retning. Gastroskopi er en naturlig del av undersøkelsen for hester med mistanke om magesår.

Published 24. juni 2015 - 23:25 - Updated 23. oktober 2015 - 15:39