Sportsmedisin

Utredningene involverer en systematisk gjennomgang av både øvre og nedre luftveier, hjertefunksjon, og likeledes bevegelsessystemet.

Endoskopiundersøkelser under anstrengelse er spesielt nyttig for å avdekke dynamiske lidelser i de øvre luftveier. For travhestene involverer dette vanligvis kjøring på tredemølle hvor vi følger en veletablert belastningprotokoll. Vi måler rutinemessig intratrakealt trykk under anstrengelse for å få objektive data på om hesten har en reell luftveisobstruksjon.

For noen hester er det mer hensiktsmessig å undersøke dem i løpsbanen, likeledes kan det være ganger der det er ønskelig å vurdere ridehester under sal. Vi har da mulighet til å evaluere disse ved bruk av «over the ground» endoskopi.

Prioritert forskning

Øvre luftveislidelser er et prioritert forskningsområde for flere av veterinærene ved Dyresykehuset – hest. Disse har utviklet en tredemølleprotokoll som viser seg svært pålitelig for diagnostikk av de ulike luftveislidelser vi ser på løpshester under norske forhold, og arbeidet med «kaldblodssyndromet» (bilateral dynamisk larynks kollaps) har høstet internasjonal anerkjennelse.

Siden sammensatte dynamiske lidelser er svært vanlig hos løpshest, blir hver enkelt hest behandlet individuelt etter nøye gjennomgang av det videoendoskopiske opptaket. Behandlingstilbud i form av kirurgi eller utstyrs-modifisering utføres i tilknytning til den diagnostiske utredning.

Nedre luftveisproblemer er også en viktig årsak til nedsatt prestasjon hos både løps- og sportshester. Vi utfører derfor ofte trakeal- og lungeskylleprøver for å avdekke underliggende infeksiøse, eller inflammatoriske problemstillinger. Dette utføres både etter en prestasjonstest, men også som en isolert diagnostisk prosedyre i dialog med rekvirerende veterinær og/eller eier.

EKG

Hjertets elektriske aktivitet blir rutinemessig overvåket både før, under og etter tredemølleundersøkelsen ved hjelp av EKG. Hjerterytmeforstyrrelser oppstår med jevne mellomrom hos løpshester, slik som for eksempel atrieflimmer, og en EKG er dermed en viktig del av en prestasjonsutredning. Kontinuerlig EKG (over 24 timer) måles ved hjelp av Holter-monitor ved behov. Likeledes utfører vi ultralydundersøkelse av hjertet der hvor det er avdekket bilyder med mistanke om klinisk signifikans.

I tillegg tas blodprøver for CK og AST (eventuelt også troponin), og laktatmålinger ved behov.

Magesår kan ofte påvirke prestasjonen i negativ retning. Gastroskopi er en naturlig del av undersøkelsen for hester med mistanke om magesår, og kan utføres som en del av en prestasjonsutredning om ønsket.

En utredning for nedsatt prestasjon vil alltid være et tett samarbeide mellom våre kirurger og indremedisinere for å oppnå et best mulig resultat.

Published 24. juni 2015 - 23:25 - Updated 28. januar 2021 - 21:09