Oftalmologi

Pasienter med øyesykdommer tas hånd om av vårt øyeteam. Vi har en internasjonal spesialist, en resident i oftalmologi og en øyedyrepleier.  Klinikken er godt utstyrt for øyepasienter og tilbyr blant annet elektroretinografi, mikrokirurgi, faecoemulsifikasjon og øyelysing.  

Published 16. juni 2015 - 13:15 - Updated 24. juni 2015 - 23:09