Kirurgi

Operasjonsavdelingen i Dyresykehuset – hest er utstyrt med to state-of-the-art operasjonssaler for operasjoner som utføres i generell anestesi. Den ene salen er forbeholdt ortopediske inngrep som artroskopi og frakturfiksering, mens den andre salen er forbeholdt bløtvevskirurgi som øvre luftveisprosedyrer, avansert sårkirurgi inkludert hudtransplantasjoner, og kolikkoperasjoner. Begge operasjonssalene har avansert kamerautstyr som muliggjør live-streaming til undervisningsrom. I tilknytning til operasjonssalene er det to spesiallagede, polstrede oppvåkningsrom med mulighet for assistert oppvåkning. 

Dyresykehuset – hest har også en dedikert operasjonssal for stående kirurgi, det vil si prosedyrer som utføres under sedasjon og lokalbedøvelse, slik som laparoscopi og operasjon for «kissing spines». Denne salen er utstyrt med en spesiallaget heve/senke tvangsboks, som muliggjør optimal posisjonering av den delen av hesten kirurgene skal arbeide med. Laserkirurgi i øvre luftveier, samt øyekirurgi, gjøres i et dedikert rom for denne type inngrep.

Kirurgistaben består av to kirurger med internasjonal spesialistkompetanse (European Specialist in Veterinary Surgery – Equine; Diplomates ECVS), en spesialistkandidat (ECVS - equine) under spesialisering, samt en med norsk hestespesialisering (DNV). Øyekirurgi utføres i samarbeid med oftalmologer med internasjonal spesialistkompetanse (Diplomates ECVO).

Anestesi utføres av veterinærer med internasjonal spesialisering (Diplomates ECVA).

Avansert overvåkningsutstyr brukes rutinemessig ved anestesi av hest. I tillegg assisteres kirurgiteamet av dedikerte og godt utdannede operasjonsdyrepleiere.

Våre kirurger er også aktive forskere, spesielt innen fagfeltene øvre luftvegslidelser og ortopedi. Dette sikrer at kirurgistaben alltid holder seg faglig oppdatert, og kan tilby forskningsbasert, dokumentert behandling.

DVM, Dr. Philos, EBVS® European Specialist in Veterinary Surgery

DVM, PhD, EBVS® European Specialist in Veterinary Surgery

DVM, PhD, Norsk spesialist i hestesjukdommer

Published 16. juni 2015 - 13:11 - Updated 6. mai 2022 - 12:47