Kirurgi

Kirurgistaben ved Hesteklinikken består av 5 personer hvorav to professorer, tre av de ansatte har internasjonal spesialistutdanning (Diplomates) og en har norsk spesialistutdanning.

Kirurgi

Hesteklinikken er utstyrt med to operasjonssaler; en sal er forbeholdt ortopediske inngrep som artroskopi og frakturfiksering, mens den andre salen er forbeholdt bløtvevskirurgi som øvre luftveisprosedyrer og kolikkoperasjoner. De fleste inngrepene foregår under generell anestesi, med mindre inngrepets karakter eller pasientens behov er slik at stående sedasjon og lokalbedøvelse er å foretrekke. Stående kirurgi, slik som laser-prosedyrer i øvre luftveier, utføres i et eget rom med tvangsboks, vegg i vegg med operasjonsavdelingen. Spesialinngrep som øyekirurgi utføres i samarbeid med oftalmologer med internasjonal spesialistkompetanse. Vi tilbyr også laparoskopiske inngrep.

Published 16. juni 2015 - 13:11 - Updated 24. juni 2015 - 23:04