Indremedisin

Luftveier

Vi utfører videoendoskopiske undersøkelser av hestens luftveier i hvile og på tredemølle. Ved behov for bakteriologiske undersøkelser eller skylleprøver fra lungene har vi et godt og tett samarbeide med våre egne laboratorier for videre undersøkelser. Blodgassanalyser utføres i vårt eget laboratorium.

Gastrointestinale lidelser

I tillegg til gastroskopiske undersøkelser og ultralydundersøkelser av buken, utfører vi absorbsjonstester og tar tarmbiopsier der det er nødvendig. For medisinske kolikker har vi mulighet til døgnkontinuerlig overvåkning, også med kamera. Skulle det utvikle seg til en kirurgisk kolikk, har vårt døgnbemannede kirurgiske team selvsagt mulighet til å operere.

Kardiologi

Vi utfører EKG i hvile og under belastning så vel som kontinuerlig Holter EKG opptak (24 timer) ved behov. Likeledes har vi avanserte ultralydsmaskiner med prober spesialdesignet for hjerteundersøkelser på hest som muliggjør detaljerte ultralydundersøkelser (ekkokardiografi).

Nevrologi

I tillegg til indremedisinerne på Dyresykehuset hest, samarbeider vi med Diplomate (internasjonal spesialist) i nevrologi, Karin Hultin Jäderlund, samt hennes spesialistkandidat. I tillegg til klinisk utredning kan vi nå ta stående eller liggende CT der det er aktuelt. Vi har også mulighet til døgnkontinuerlig kameraovervåkning i de tilfellene det er mistanke om anfall. Vi er de eneste i landet som kan tilby såkalt PENSbehandlig til trigeminusinduserte headshakere. For mer spesialiserte nevrologiske utredninger har vi nå også tilgang på EEG og Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), der vi ønsker å vurdere om nervefunksjonen fra hjernen til muskulatur i fram- og bakben er affisert.

Føllsykdommer

For de sykeste føllene har vi spesialbokser hvor de kan få nødvendige infusjoner, oksygen og varme med hoppa stående ved siden av. Disse føllene er svært arbeidskrevende, vi har derfor i perioder hjelp av dyktige studenter i tillegg til vår egen stab for at føllene skal få kontinuerlig overvåking.

Intensivpasienter

Mange av våre pasienter krever mye oppfølging, og vi har derfor overvåkningskameraer i de fleste boksene og mulighet for kontinuerlig væskebehandling via dråpeteller, oksygentilførsel osv. På klinikken har vi døgnkontinuerlig tilgang til blodgassmålinger og andre enklere laboratorieundersøkelser som trengs for å optimalisere behandlingen. Vi har et nært og godt samarbeid med Sentrallaboratoriet som utfører analyser av blodprøver. Klinisk patologiske undersøkelser av cytologisk prøvemateriale blir utført på vårt eget institutt av klinisk patolog med internasjonal spesialistkompetanse.

PhD EBVS® European Veterinary Specialist in Equine Internal Medicine

BVSc MSc PhD CertEM(IntMed) EBVS® European Veterinary Specialist in Equine Internal Medicine

BVSc (Hons) PhD CertEM(IntMed)

European College of Equine Internal Medicine Spesialistkandidat Indremedisin Hest

Published 16. juni 2015 - 13:09 - Updated 6. mai 2022 - 12:46