Indremedisin

Hester med indremedisinske problemer tas imot for utredning og behandling innen alle fagområder og alle våre tre indremedisinere har internasjonal spesialistkompetanse på området (Diplomates). Her er litt av det vi kan tilby.

Indremedisin

Luftveier
Vi utfører videoendoskopiske undersøkelser av hestens luftveier i hvile og på tredemølle. Ved behov for bakteriologiske undersøkelser eller skylleprøver fra lungene (BAL), har vi kort avstand til Sentrallaboratoriet, som også har europeisk spesialistkompetanse, for videre undersøkelser. Blodgassanalyser utføres på eget laboratorium.

Gastrointestinale lidelser
I tillegg til gastroskopiske undersøkelser, gjør vi absorbsjonstester og tar tarmbiopsier der det er nødvendig. For medisinske kolikker har vi mulighet til døgnkontinuerlig overvåkning, også med kamera. Skulle det utvikle seg til en kirurgisk kolikk, har vi selvsagt mulighet til å operere.

Kardiologi
Vi utfører EKG i hvile og under belastning så vel som kontinuerlig EKG opptak (24 timer) ved behov. Ultralydundersøkelser (ekkokardiografi) blir foretatt med svært avansert utstyr av erfaren veterinær med spesialkompetanse innenfor dette området.

Nevrologi
Hesteklinikkens veterinærer er engasjert i forskning på en relativt ny nervesykdom som opptrer som en polynevropati, ofte kalt «silo-sjuken» eller «Scandinavian knuckling syndrome». Vi har lang og bred erfaring innen nevrologi og samarbeider med nevrologer internasjonalt, samt at Institutt for sports- og familiedyrmedisin har ansatt en person med internasjonal spesialistutdanning (Diplomate) innen nevrologi.

Føllsykdommer
For de sykeste føllene har vi spesialbokser hvor de kan få nødvendige infusjoner, oksygen og varme med hoppa stående ved siden av. Disse føllene er svært arbeidskrevende, vi har derfor i perioder hjelp av dyktige studenter i tillegg til vår egen stab for at føllene skal få kontinuerlig overvåking.

Intensivpasienter
Mange av våre pasienter krever mye oppfølging, og vi har derfor overvåkningskameraer i de fleste boksene og mulighet for kontinuerlig væskebehandling via dråpeteller, oksygentilførsel osv. På klinikken har vi døgnet rundt tilgang til blodgassmålinger og andre enklere laboratorieundersøkelser som trengs for å optimalisere behandlingen. Vi har et nært og godt samarbeid med Sentrallaboratoriet som utfører analyser av blodprøver og evaluerer cytologisk prøvemateriale. 

Published 16. juni 2015 - 13:09 - Updated 16. February 2017 - 12:57