Bildediagnostikk

Foto: NMBU Veterinærhøgskolen

Ansatte ved seksjonen har lang og bred erfaring med de fleste former for bildediagnostikk. Avdelingen består av radiografer, dyrepleiere og tre diplomater innen feltet.

Felles for alle tjenestene vi kan tilby er at det må være en veterinær som har undersøkt dyret og skrevet en rekvisisjon i forkant. Vi må ha lest rekvisisjonen før vi kan sette opp en timeavtale.

Eiere som tar direkte kontakt med seksjon for radiologi vil bli anmodet om å ta kontakt med sin egen veterinær for å få denne til sende en rekvisisjon til oss, eller de kan bestille time på poliklinikken for å få dyret undersøkt av en veterinær her.

Unntak: HD/AD røntgenundersøkelse, forhåndsrøntgen av hingster i forbindelse med kåring og røntgenundersøkelse av drektige tisper for telling av valper. Ved røntgen for å telle valper må det ha gått minst 48 dager siden parring.

Radiologi har følgende tilbud:

  • Røntgenbilder med digitale bilder
  • CT (computer tomografi)
  • Ultralyd
  • Scintigrafi
  • Hypertyreosebehandling på katt
Published 16. juni 2015 - 13:13 - Updated 13. desember 2016 - 13:19