Anestesi og smertebehandling

For å få gjennomført kirurgisk behandling eller bildediagnostikk er ofte generell anestesi eller langvarig sedasjon nødvendig. Ved Dyresykehuset – hest er det veterinærer fra enhet for anestesi eller en anestesisykepleier som gjennomfører dette. Veterinærene ved enhet for anestesi har høy kompetanse innen sitt fagområde, og to av veterinærene er EBVS Europen Specialist in Veterinary Anaesthesia and Analgesia (Diplomates). Disse gjør sitt ytterste for å sikre at hesten kommer uskadd gjennom prosedyren og at god dyrevelferd og smertebehandling ivaretaes, godt hjulpet av Dyresykehusets state-of-the-art anestesiutstyr, blodgassmaskin, infusjons- og overvåkingsutstyr. Dette gjør at problemer som er i ferd med å utvikle seg kan oppdages tidlig og støttebehandling startes før det utvikles et reelt problem.

Oppvåkning etter generell anestesi hos hest innebærer en viss risiko for skade. Dyresykehuset har svært moderne fasiliteter for oppvåkning, og hestene følges kontinuerlig av veterinærene i denne perioden.

Published 16. juni 2015 - 13:14 - Updated 28. januar 2021 - 20:46