Anestesi og smertebehandling

Anestesi og smertebehandling er to viktige fagområder. I dag har vi to veterinærer som kun arbeider med anestesi og smertebehandling, og begge har internasjonal spesialistutdanning. Vi legger stor vekt på å skreddersy anestesien og smertebehandlingen til den enkelte pasient og har høy kompetanse og avansert utstyr for monitorering under anestesi. Dette bidrar til redusert anestesirisiko og mulighet til å behandle dyr med alvorlig sykdom eller skade. God smertebehandling ved sykdom er viktig for god dyrevelferd.

Published 16. juni 2015 - 13:14 - Updated 20. januar 2016 - 13:24