Ambulerende praksis hest

Dyresykehuset – hest disponerer en velutstyrt praksisbil for hjemmebesøk. Utstyret inkluderer både mobilt røntgen- og ultralyd-utstyr. Veterinærene som kjører ut har lang erfaring både med utkjørende praksis og arbeid på klinikk, og utfører alt av undersøkelse og behandling som kan gjøres på stallen. I tillegg samarbeider man tett med Dyresykehuset for mer kompliserte pasienter, både med tanke på henvisning inn og oppfølging av pasienter som har vært under behandling på Dyresykehuset.

Fra første januar 2020 tok Dyresykehuset – hest også over NMBUs ambulatoriske vakttjeneste for hest i Stor-Oslo (Asker, Bærum, Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo). Vakten drives i samarbeid med privatpraktiserende hesteveterinærer med lang erfaring, slik at man hele døgnet kommer i kontakt med veterinær som har hest som sitt arbeidsområde og er forberedt på å rykke ut ved akutt sjukdom/skade.

Published 28. januar 2021 - 21:15 - Updated 6. mai 2022 - 12:48