Båndleggingen av Dyresykehuset - hest etter salmonellafunn er opphevet

 En hest som var innlagt ved Dyresykehuset – hest ble testet for salmonella ved obduksjon i slutten av juni. En prøve fra tarminnhold viste sparsom forekomst av bakterien Salmonella typhimurium. Hesten hadde ikke en sykdomshistorie med feber eller diaré, og var ikke i kontakt med andre hester mens den var hos oss. Den påviste bakterien er ikke samme type som ved utbruddet i 2018. Disse hendelsene er dermed to separate hendelser og har ingen sammenheng.

Hesten ble ikke smittet ved Dyresykehuset – hest. Salmonella er vanligere i mange europeiske land enn i Norge, og reising og import av dyr øker risikoen for at vi får denne bakterien inn til Norge. Fordi salmonellainfeksjon er regnet som en alvorlig sykdom i Norge, pålegger Mattilsynet restriksjoner når bakterien påvises, for å hindre spredning.

Mattilsynet har tatt miljøprøver i Dyresykehuset – hest, og alle prøvene er negative. Båndleggingen som har vært gjeldende siden fredag 25. juni, er nå opphevet.

Pressehenvendelser kan rettes til instituttleder ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Åse Ingvild Risberg.

Relatert innhold
Salmonellafunn hos hest som hadde kortvarig opphold ved Dyresykehuset – hest

Salmonellafunn hos hest som hadde kortvarig opphold ved Dyresykehuset – hest

En hest som har vært inne ved Dyresykehuset – hest ble rutinemessig testet for salmonella ved obduksjon. Prøven er positiv og bekreftet av Veterinærinstituttet. Dyresykehuset – hest er foreløpig båndlagt av Mattilsynet og vi sender ikke pasienter hjem og tar heller ikke imot pasienter.

Published 5. juli 2021 - 15:14 - Updated 5. juli 2021 - 15:30