Prøvetagningsregime for EHV-1

Serologi med 10 dagers mellomrom (komplement fiksasjonstest). Prøvene kan sendes til SVA, Laboklin eller Rossdales (link).

I tillegg anbefales å ta svaber fra nasofarynks til PCR undersøkelse. Her brukes såkalte e-svaber, ikke bomull.

https://www.rossdales.com/news-events/laboratory-testing-requirements-for-ehv-1-for-showjumpers-returning-to-uk-from-high-risk-areas-of-europe

Les mer om Utbrudd av nevrologisk form av herpesvirus (EHV-1) hos hest.

Published 6. mars 2021 - 6:43 - Updated 4. mai 2022 - 9:18