Flere hester med mage-/tarmsykdommer – Veterinærhøgskolen undersøker ulike årsaker

Forstoppelse og mage-/tarminfeksjoner er ikke uvanlig i vinterkulda hos hest. Likevel ser Veterinærhøgskolen nå en økning i slike lidelser og undersøker årsakene.

Har du en syk hest, kontakt oss på telefon 67 23 24 24.

– Vi ser to ulike sykdomsbilder på hestene. Det ene er feber, nedstemthet, diaré og mild kolikk som kan være typiske symptomer på coronainfeksjon hos hester. Vi har tidligere i år hatt hester hos oss som har testet positivt for coronavirus, men hos de hestene som er på Dyresykehuset i dag, venter vi enten på svar eller de er negative. Vi opprettholder likevel strengt smittevern og hestene oppstalles på isolatet, forteller instituttleder ved Institutt for sport- og familiedyrmedisin, Åse Risberg.

– Det andre sykdomsbildet vi ser er hester med tykktarmforstoppelse der symptomene raskt kan forverre seg og der flere har dødd som følge av dette. Flere av disse hestene har hatt en forstoppelse i bakre del av tykktarmen, noe vi av og til ser komme i bølger og gjerne på kaldere årstider og der kaldblodshester ofte kan rammes. Det som er uvanlig er at det nå ser ut til å være et mer akutt forløp for noen hester – det er ikke vanlig at hestene dør av dette dersom de kommer tidlig til behandling.  Vi vet ikke årsakene eller om disse to sykdomsbildene har noen sammenheng. Vi undersøker både for virus og for bakterier i disse tilfellene, sier hun.

Nytt isolat

Veterinærhøgskolens dyresykehus har flyttet inn i helt nye lokaler på Ås. Bygningene er designet spesielt med tanke på smittevern.

Dyresykehuset – hest har fire isolatbokser i egen isolatavdeling. Hvert isolat har egen dør som fører rett ut, og slik er hester på isolatet aldri i kontakt med andre hester på Dyresykehuset. Inne har hver boks egen smittesluse for dyrehelsepersonell som bruker smittevernutstyr når de er i isolatet. Isolatavdelingen er adskilt fra resten av Dyresykehuset – hest og alt av avfall og gjødsel håndteres separat fra resten av Dyresykehuset.

Coronavirus hos hest smitter ikke til mennesker

Coronavirus hos hest ble beskrevet i USA første gang rundt  2000. I dag er viruset utbredt blant annet hos hest i Europa.

– Coronavirus hos hest er ikke direkte beslektet med det menneskelige SARS-CoV-2 som gir Covid-19, selv om de tilhører samme familie. Det er ikke kjent at coronavirus hos hest kan smitte og gi sykdom hos menneske, sier professor i virologi ved Veterinærhøgskolen, Espen Rimstad.

Hvordan får hester coronavirus?

Hester kan få et coronavirus som gir mage-/tarmsykdom.  Hestene blir smittet via munnen ved at de spiser eller drikker noe som inneholder viruset. De fleste hester viser symptomer to til tre dager etter å ha blitt smittet. Omtrent samtidig begynner hesten å skille ut virus i avføringen. Dette kan skje tre til fire dager etter at hesten har fått symptomer – derfor kan en coronatest være falsk negativ – hvis man tester for tidlig.

De fleste hester kommer seg i løpet av noen dager til en ukes tid med generell støtteterapi som for eksempel væske. Problemer kan oppstå om det blir utbrudd i en stall. Da kan det ta tre til fire uker før utbruddet er over. En hest skiller ut viruspartikler i avføringen et sted mellom 3-25 dager. Enkelte kan skille ut i lengre tid og også i perioder, selv om de er tilsynelatende friske. Så lenge en hest skiller ut virus i avføringen, vil den kunne smitte andre hester.

Det er ikke kjent hvor lenge viruset overlever i miljøet, men det er mulig at det overlever bedre ved kjøligere temperaturer, så uker er mulig.

De fleste blir friske

Det varierer veldig hvor mange hester som blir smittet. Heldigvis er det svært sjeldent at hester dør som en følge av en coronavirusinfeksjon. De som dør, gjør det som regel fordi de får sepsis og sentralnervøse symptomer som en direkte følge av tarmbetennelsen.

De aller fleste hester blir friske med generell støttebehandling hjemme. Noen hester trenger mer intensiv behandling, og da må man vurdere å sende hesten inn til et hospital for dette.

Coronavirusinfeksjon blir diagnostisert basert på en avføringsprøve fra hesten. Prøve sendes til et laboratorium som gjør disse undersøkelsene. Dette gjøres i samarbeid med din veterinær.

Coronavirus hos hest er ikke en varslingspliktig sykdom, og derved finnes det heller ingen oversikt over utbredelsen av sykdommen i Norge.

Les full tekst om coronavirus for hest her.

Hva skal man gjøre ved mistanke om coronavirusinfeksjon på stallen?

  • Igangsette biosikkerhetsrutiner i stallen. Dette inkluderer å isolere hest(er) med mistanke om sykdom, og ha minst mulig trafikk inn og ut av stallen.
  • Husk at smitte er via avføring, også indirekte, så det er viktig at man ikke deler trillebårer og greip etc. med friske hester.
  • Det er lurt å sette fram fotbad, bruke egne termometere og engangshansker mellom hester.
  • Husk på at hester kan skille ut viruspartikler i flere uker etter den har vært smittet, så det er fornuftig å fortsette disse rutinene i hvert fall 3 uker etter at hesten tilsynelatende er frisk.
  • Fordi det er så stor individuell variasjon hvor lenge hester fortsetter å skille ut virus etter infeksjon, samt at noen bare gjør det innimellom, er det vanskelig å gi faste råd og retningslinjer for testing og isolasjon. Det er uansett god praksis å isolere alle nye hester i egen stall i 2-3 uker, og det gjelder ikke bare med tanke på coronavirus.
  • Heldigvis er det mange desinfeksjonsmidler som er effektive mot coronavirus, men det er viktig å fjerne alt organisk materiale som avføring og flis før man vasker ned. Her er det lurt å ta en prat med din veterinær slik at dere kan legge en plan for hvordan man skal rengjøre stallen etter infeksjon.

 

Pressekontakt Dyresykehuset – hest: Åse Risberg, instituttleder ved Institutt for sport- og familiedyrmedisin

Pressekontakt Veterinærhøgskolen: Camilla Wiik Gjerdrum, kommunikasjonsrådgiver

Published 12. February 2021 - 17:34 - Updated 12. February 2021 - 21:26