Vi endrer navn til Dyresykehuset

Når Veterinærhøgskolen flytter til campus Ås, skal vi inn i et høyteknologisk bygg med medisinsk utstyr som er på høyt europeisk nivå. Med flyttingen dit er det naturlig å endre navn på våre behandlingssentre. Det nye navnet er NMBU Veterinærhøgskolen Dyresykehuset.

– Det er et navn som er mye mer betegnende for den driften vi allerede har, og ikke minst den driften vi kommer til å ha når vi er på plass på Ås, sier professor og tidligere leder ved Institutt for Sports- og familiedyrmedisin, Andreas Haga.

Flere av landets fremste spesialister
Selv om flyttingen har blitt forsinket, velger vi å ta i bruk det nye navnet allerede nå. Haga forklarer at i Norge oppfatter man vanligvis en dyreklinikk som et enklere behandlingssted enn et dyrehospital eller -sykehus. Derfor mener han at de gamle navnene, Smådyrklinikken og Hesteklinikken, ikke lenger passer.

– Vi har utviklet oss gjennom årene og etter hvert fått flere og flere spesialister som er ledende på sine felt. Mange av våre veterinærer er blant landets fremste eksperter innen indremedisin, radiologi, øyelidelser, akutt- og intensivmedisin, kreftbehandling, kirurgi, anestesi og nevrologi, og det er et nært samarbeid mellom fagfeltene. Vi har med andre ord en langt mer omfattende ekspertise og større kapasitet enn betegnelsen «klinikk» tilsier. Derfor er det nå på tide at vi endrer navn og kaller oss det vi faktisk er; et dyresykehus, sier Haga.

Han peker også på samarbeidet med andre institutter og fagmiljø på Veterinærhøgskolen.

– I tillegg til at vi har våre spesialister på Dyresykehuset, er vi jo en del av Veterinærhøgskolens fagmiljø innen tilstøtende fag som vi samarbeider med. Et eksempel på det er utbruddet av hundediare i fjor høst hvor Veterinærhøgskolens samlede kompetanse og kontaktnett kom til sin rett. Dette miljøet bruker vi og i vårt daglige virke, forklarer Haga.

Den nye Veterinærbygningen på Ås er over 4500 kvadratmeter stor.

Foto
Håkon Sparre

Over 4500 kvadratmeter stort
Veterinærhøgskolens dyresykehus har tre seksjoner. I tillegg til de to seksjonene for smådyr og hest, er det en seksjon for radiologi og anestesi som tjener både smådyr- og hesteseksjonen. Det nye dyresykehuset på Ås vil tilby det nyeste og mest avanserte utstyret inne bildediagnostikk.

I det nye veterinærbygget på Ås vil Dyresykehuset være over 4500 kvadratmeter stort. Hesteseksjonen vil få ei ny romslig smie og et halthetsdiagnostisk senter med utstyr for objektiv halthetsundersøkelse, ridehus, tredemølle, mønstrings- og longeringsbaner.

Smådyrseksjonen vil blant annet få en kirurgisk avdeling med flere operasjonssaler spesialbygget for ulike typer kirurgi, en avdeling for fysioterapi med motstrømsbasseng og vanntredemølle, samt spesialkonstruerte rom for blant annet kreftbehandling, kardiologi, endoskopi, tannbehandling og øyeundersøkelser.

– Vi gleder oss veldig til å komme på plass i den nye Veterinærbygningen og til å kunne tilby våre kunder behandling i et moderne dyresykehus på høyt europeisk nivå, sier Andreas Haga.

Published 2. september 2020 - 11:05 - Updated 15. september 2020 - 14:40