Mattilsynet har opphevet båndleggingen

  • Hesteklinikken, tredemølle
    Foto
    Camilla Wiik Gjerdrum

Mattilsynet har nå opphevet båndleggingen av Hesteklinikken. Det betyr at vi kan tilby drift i deler av lokalene frem til vi flytter inn i nye, flotte lokaler på Ås til sommeren.

Mattilsynet har opphevet båndleggingen

Vi utfører nå polikliniske undersøkelser og behandlinger, funksjonstester og tredemølleutredninger, medisinske utredninger, halthetsutredninger og billeddiagnostiske undersøkelser.

Operasjoner utføres fortsatt ved Mjøsa Hesteklinikk. Mer omfattende medisinske utredninger utføres av våre spesialister på Rikstotoklinikken Bjerke Dyrehospital. Klinikken på Ås vil bli en av Europas mest moderne klinikker, der smittevern har vært i fokus fra starten.

Etter påvist salmonella-smitte hos to hester, båndla Mattilsynet Hesteklinikken i september 2019. Det har blitt tatt flere hundre prøver av klinikken og hestenes nærmiljø. Disse har alle har vært uten funn av salmonella. Etter omfattende rengjøring, desinfeksjon og prøvetaking ble restriksjonene opphevet i begynnelsen av februar 2020.

Hesteklinikken flytter inn i nye flotte lokaler i det nye veterinærbygget på campus Ås sommeren 2020.

Foto
Illustrasjon NMBU

Published 19. February 2020 - 14:51 - Updated 24. February 2020 - 8:44