Hesteklinikken inviterer til seminar

Hesteklinikken inviterer til seminar om den norsk-svenske kaldblodstraveren i forbindelse med at førsteamanuensis Carl Fredrik Ihler har pensjonert seg.

Hesteklinikken inviterer til seminar

Tema for seminaret: Forskningsnytt om den Norsk-Svenske Kaldblodstraveren
Hvor og når: NMBU Veterinærhøgskolen, Fellesauditoriet i bygg 22, torsdag 13. februar kl. 10:00 – 14:00

Ingen påmelding.


Carl Fredrik Ihler har pensjonert seg etter mange års tjeneste ved Hesteklinikken på Veterinærhøgskolen. Carl Fredrik har vært involvert i klinikkdrift, undervisning og forskning. Hans forskning har særlig bidratt med mye ny kunnskap om den norsk-svenske kaldblodstraveren.

I anledning Carl Fredrik Ihlers pensjonering, inviterer Hesteklinikken til et seminar i Fellesauditoriet på NMBU Adamstuen. Seminaret vil blant annet omhandle nylig publiserte forskningsresultater fra et samarbeid med Sveriges Landbruksuniversitet (finansiert av Stiftelse Norsk Svensk Hesteforskning/ Norges forskningsråd)

Presentasjonene holdes på norsk eller svensk, og er på et populærvitenskapelig nivå. Alle hestefolk, oppdrettere, og veterinærer med interesse for kaldblodstravere er hjertelig velkommen!

Program for dagen:

10:00:  Avl av Norsk-Svensk Kaldblodtraver, status og nye avlsplaner på høring.
Veterinær Tore Kvam, Norsk Hestesenter

10:30: Lungeblødning hos Norsk-Svensk Kaldblodstraver.
Førsteamanuensis Carl Fredrik Ihler, Hesteklinikken, NMBU

10:50 Ortopedisk helse hos Norsk-Svensk Kaldblodstraver.
Professor Nils Ivar Dolvik, Hesteklinikken, NMBU

11:20 Øvre luftveislidelser og løpsprestasjoner hos Norsk-Svensk Kaldblodstraver.
Professor Eric Strand, Hesteklinikken, NMBU

11:50 - 12.30 Lunsjpause

12.30 Oppsummering av nylig publiserte studier angående genetikk relatert til løpsprestasjoner, helse og innavl hos Norsk-Svenske Kaldblodstraver.
Dosent i Genetikk, Gabriella Lindgren, SLU, Sverige

13:30 Oppsummering og diskusjon av dagens program, samt videre avlsplaner for den Norsk-Svenske Kaldblodstraveren.
Veterinær Tore Kvam og førsteamanuensis Carl Fredrik Ihler med foredragsholdere

Published 31. januar 2020 - 16:30 - Updated 31. januar 2020 - 16:30