Ambulerende hestepraksis og akutthjelp

Veterinærhøgskolens institutt for produksjonsdyrmedisin har tilbudt ambulerende veterinærtjenester for både produksjonsdyr og hest i region Stor-Oslo (Skedsmo, Rælingen, Lørenskog, Nittedal, Oslo, Asker og Bærum). Fra nyttår overtar Hesteklinikken ansvaret for hestepraksisen. Dette gjelder både på dagtid og i forbindelse med den offentlige veterinærvakta på kveld, natt og helg. Vi har inngått samarbeid med privatpraktiserende veterinærer som hjelper oss med å dekke veterinærvakta.

Ved behov for konsultasjon eller akutthjelp, ring Hesteklinikken på tlf. 40000129.

Published 10. januar 2020 - 16:05 - Updated 10. januar 2020 - 16:05