Salmonella hos hest

  • Salmonellabakterier kan gi sykdommen salmonellose. Dette er en type B-sykdom og skal alltid rapporteres til Mattilsynet.
  • Salmonellose er en zoonose, som betyr at sykdommen kan smitte fra dyr til menneske og fra menneske til dyr.
  • Salmonellabakterien kan leve lenge i avføring fra smittede individer. Hvor lenge, er avhengig av blant annet hvor mange bakterier som finnes i utgangspunktet, temperatur, uttørking, eksponering av sollys og type salmonella.
  • Salmonella som skilles ut i avføringen fra en hest som ikke er syk, vil typisk finnes i små konsentrasjoner. Bakterier som derimot skilles ut fra syke dyr vil oftest komme ut i høyere konsentrasjoner, og dermed være en større smittekilde.
  • Salmonella er en bakterie som det finnes mange forskjellige typer av. Mange hester viser ingen symptomer, mens andre kan bli syke med diaré og feber. I de mest alvorlige tilfellene kan salmonella gi blodforgiftning, og kan være dødelig for hesten. Det er som regel svært unge, gamle eller hester med annen alvorlig sykdom som blir hardest rammet ved en salmonellainfeksjon.
  • En salmonellainfeksjon vil heldigvis som regel gå over av seg selv etter noen dager hos de fleste hester, men hesten kan fremdeles være smittsom for andre i en periode etterpå, avhengig av hvor lenge den skiller ut bakterier i avføringen sin.

Salmonella hos hest

Salmonella er mye mer vanlig i sørligere land enn her i Norge og Norden generelt. Ved økt globalisering, mer reising og import av dyr, øker sjansen for at vi hyppigere vil se salmonellainfeksjoner og andre sykdommer inn til Norge. Fordi det heldigvis ennå er sjeldent at vi får slike utbrudd i Norge, reagerer Mattilsynet sterkt når det skjer. Vi ønsker å holde forekomsten nede og antall dyr som er smittet få.

Hester kan bli smittet ved direkte kontakt med avføring fra andre smittede hester, eller via mennesker og redskap (for eksempel trillebårer, møkkagreip eller fôrbøtter) hvor bakterien kan være. Det er med andre ord en fekal-oral smitte (avføring til munn) hvor bakterien kommer inn i kroppen via munnen til hesten, og derfra videre ned i tarmkanalen.

Det kan ta alt fra noen få timer til flere dager før hesten faktisk blir syk, hvis den blir det i det hele tatt. Dette er avhengig av mengden salmonella den har fått i seg, hvilken type salmonella det er snakk om, og immunforsvaret til hesten.

Når en hest blir smittet med salmonella er det typisk tre scenarioer som kan utspille seg:

  1. Hesten får i seg bakterien, blir ikke syk og viser heller ingen tydelige tegn til sykdom, men har positive avføringsprøver. Det vil si at man finner salmonella i avføringen til hesten.
  2. Hesten blir smittet, og får feber og diaré. Hesten kan bli veldig syk og kan tape store mengder væske. Det er derfor viktig å passe på at hesten ikke blir dehydrert. De fleste hester blir heldigvis helt friske og kvitter seg med bakterien på egen hånd.
  3. Føll (spesielt speføll), gamle hester eller hester som er syke av andre grunner kan bli svært syke. Salmonellabakterien går lettere ut i blodet og de kan få blodforgiftning. Det kan sette seg infeksjoner i organer og ledd. Når dette skjer er det svært alvorlig, og ofte dødelig.

Heldigvis overlever de fleste hester en infeksjon med salmonella, og vil kvitte seg med bakterien fra sin tarmflora etter noen uker. Andre hester kan bruke betydelig lengre tid før de slutter å skille ut bakterien i avføringen, ofte flere måneder. En liten andel hester kan også bli kroniske bærere. Det betyr at de har salmonella som en del av tarmfloraen sin, og kan innimellom skille det ut i avføringen. 

Kroniske bærere vil skille ut flere salmonellabakterier ved stress, lang transport, hard fysisk aktivitet eller hvis hesten blir rammet av annen sykdom. Da har bakterien en tendens til å blomstre opp og det er en høyere risiko for at hesten blir syk, men også at den kan spre smitte til andre. I USA anslår man at omtrent én prosent av hestene er kroniske bærere. Hvordan situasjonen i Norge er, vet vi ikke, men det er rimelig å anta at tallet er betydelig lavere. Det kan være vanskelig å oppdage at hester er kronisk bærere, da de ikke viser symptomer på smitte. En kronisk smittebærer må isoleres inntil den slutter å skille ut bakterier, eller den må avlives.

Salmonella blir påvist ved å ta en avføringsprøve fra hesten som dyrkes i laboratorium. Dette tar minimum fem dager. En utfordring er at salmonellabakterien ikke skilles ut jevnt i avføringen, men kan variere mye fra dag til dag. Derfor må en hest ha flere negative prøvesvar før man kan være sikker på at den ikke er smittet.

Selv om en hest viser seg å være fri for salmonella, så kan bakterien fremdeles finnes i miljøet rundt hesten, og er dermed fremdeles en mulig smittekilde. Derfor kan ikke hesten sendes ut av isolat før både miljø og hest er smittefrie.

Salmonella hos mennesker

Salmonella kan smitte fra dyr til mennesker, og fra mennesker til dyr. Du kan bli smittet av hesten din hvis du får hestemøkk i munnen enten direkte via hendene dine eller via mat.

Salmonellasmitte fra hest til mennesker er lite dokumentert, men må betraktes som en mulighet. Syke individer med diaré skiller ut mer bakterier enn friske bærere. Risikoen for smitte til mennesker er altså størst ved tett kontakt med syke dyr.

Mennesker blir hovedsakelig smittet av bakterien gjennom mat og vann. Vanligst er kjøttprodukter, særlig kyllingkjøtt og egg. Det er svært sjelden norsk mat er forurenset med Salmonella, og de fleste mennesker i Norge som blir syke av Salmonella er smittet i utlandet. 

Du kan være sammen med smittede dyr, men du må bruke smittevernutstyr og følge reglene for karantene Mattilsynet har satt. God håndhygiene er veldig viktig for å hindre smitte. Les mer om smitte hos mennesker på Folkehelseinstituttets nettsider.

Salmonellasmitte skjer ved at man får bakteriene inn i munnen. God håndhygiene er derfor viktig for å unngå smitte. Dette er spesielt viktig i forbindelse med håndtering av smittede hester. Vanligvis vil dette være tilstrekkelig for å unngå å bli smittet. 

I forbindelse med vask av bokser og innredning med salmonellasmitte er det viktig å unngå å få vannsprut i munnen. Håndvask er spesielt viktig da det er fort gjort å ta på innredning, utstyr eller syke hester og da kan man senere få smitten i munnen. Ved stell av hester som har salmonellose, med andre ord at de har diaré, utsettes man for større smitterisiko, men også i dette tilfellet er det god håndhygiene som er det viktigste forebyggende tiltaket.

Mennesker kan ta med seg salmonella-smitte på klær og utstyr og kan risikere å smitte dyr i andre dyrehold. Trenere, ryttere, hovslagere, veterinærer og andre som beveger seg mellom staller, må være nøye med å vaske utstyr som benyttes på flere staller. De må også gjennomføre god håndhygiene samt skifte klær og fottøy mellom staller og andre dyrehold.

Vask ved 60 grader eller mer vil som regel være tilstrekkelig for å fjerne Salmonella-smitte fra klær. Spesielt tilgrisede arbeidsklær som er brukt ved stell av Salmonellasmittet og syk hest, bør vaskes ved 80 grader før de brukes i kontakt med andre dyr. Ikke bruk vaskemaskinens kortprogram.

Les mer om Salmonella på Veterinærinstituttets sider.

Published 20. september 2019 - 10:06 - Updated 4. mai 2022 - 9:23