Spørsmål og svar om Salmonella ved Hesteklinikken

 • Hesteklinikken er per i dag stengt på grunn av salmonella.
  Foto
  NMBU

Her finner du spørsmål og svar om Salmonella-utbruddene ved Veterinærhøgskolen Hesteklinikken.

Spørsmål og svar om Salmonella ved Hesteklinikken

1. Hva er tidslinjen for utbruddet?

 • Hesteklinikken fikk påvist salmonella hos to hester 5. juni i 2018.
 • Samme dag ble klinikken stengt av Mattilsynet.
 • Hestene som sto på klinikken i Oslo ble flyttet til en karantenestall i Son, deretter ble klinikklokalene desinfisert.
 • Hesteklinikken ble godkjent for åpning igjen av Mattilsynet 25. september 2018.
 • Nytt utbrudd ble påvist 16. oktober 2018, og klinikken ble stengt på nytt. 
 • I januar 2019 åpnet deler av tilbudet (tredemøllerommet) godkjenning fra Mattilsynet, og det ble inngått samarbeid med Mjøsa Hesteklinikk og Bjerke Dyrehospital.
 • Hesteklinikken ble, etter desinfisering og renovering, samt en mengde negative prøver, godkjent for åpning igjen av Mattilsynet 11. april 2019.
 • 15. april ble det satt inn fem hester som ble flyttet rundt i klinikken og mellom alle boksene i løpet av de neste seks ukene. Det ble ukentlig tatt miljøprøver og avføringsprøver av hestene, og alle prøvene var negative.
 • 27. mai åpnet klinikken for inntak av poliklinikk-pasienter
 • 17. juni åpnet klinikken for inntak av operasjonskasus og pasienter som ikke har symptomer relatert til tarmsystemet.
 • 8. juli åpnet klinikken for normal drift med inntak av alle typer pasienter.
 • 19. september ble et nytt utbrudd påvist, og klinikken ble igjen stengt.
 • 26. september bestemte NMBU Veterinærhøgskolen at hesteklinikken vil holde stengt fram til vi flytter til nye lokaler på Ås våren/sommeren 2020.

2. Hva er status i dag?

Status per 26. september 2019: Hesteklinikken er båndlagt av Mattilsynet og NMBU Veterinærhøgskolen har avgjort at klinikken skal holdes stengt helt fram til hele Veterinærhøgskolen flytter til nye lokaler på campus Ås våren/sommeren 2020. Du kan lese mer her.

Våre veterinærer gir fortsatt gjerne råd og veiledning til kolleger i felt.

3. Hva er Salmonella?

Klikk her for å lese vår bakgrunnsartikkel Fakta om Salmonella.
Her får du informasjon om Salmonella hos både hester og mennesker, informasjon om hvordan bakterien smitter, og hvilke symptomer sykdommen gir.

4. Hvorfor åpnet Hesteklinikken etter de foregående utbruddene?

Vi åpnet da Mattilsynets omfattende prøvetakning viste negative Salmonellaprøver og klinikken ble godkjent for åpning.

5. Hvor kom smitten ved Hesteklinikken fra?

I samarbeid med Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet, ble det gjort omfattende undersøkelser for å spore smitten etter det første utbruddet sommeren 2018, men man greide ikke å finne smittekilden. Den kan ha kommet fra mus og småfugl, eller den kan ha kommet via fôr eller vannkilder. En annen mulighet er at smitten har kommet via en pasient som hadde Salmonella da den kom til oss, men som ikke viste symptomer på dette.

Det er lite sannsynlig at personer som arbeider i eller har vært i Hesteklinikken i denne perioden er smittekilden. Det er ingen av personalet på Hesteklinikken som har vært syke av Salmonella, hverken før eller etter utbruddet. Sjansen for smitte fra menneske til hest er dessuten liten.

Med mer reising og import av dyr, øker sjansen for at vi får mer salmonella og andre sykdommer inn til Norge. Fordi Salmonella er en alvorlig gruppe B-sykdom i Norge, reagerer Mattilsynet sterkt når vi får slike utbrudd. De båndlegger for å begrense videre spredning og bekjempe sykdommen.

6. Hvilke tiltak har blitt gjort siden det forrige utbruddet?

Hele klinikken ble på ny sanert. Forbruksmateriell ble kastet og resten ble desinfisert. Hele klinikken ble skrubbet grundig ned og desinfisert i flere omganger. Det ble gasset med hydrogenperoksid (H2O2) i to omganger. I tillegg igangsatte man en omfattende renovering av rom og innredning. Det ble lagt nye gulv i boksene, satt inn nye dører, alle boksene ble malt og noen områder fikk ny mur.

Mattilsynet tok totalt rundt 130 negative miljøprøver før klinikken ble godkjent for åpning 11. april 2019. I tillegg tok vi på eget initiativ rundt 350 miljøprøver før gjenåpningen

15. april ble det satt inn fem hester som skulle ha boksro av ulike årsaker. I denne perioden ble smittesluser inn og ut av klinikken opprettholdt. En av hesten ble operert under oppholdet. Rutinene i stallen ble fulgt som vanlig, men hestene ble flyttet rundt i klinikken og mellom alle boksene i løpet av de neste seks ukene. Ukentlig ble det tatt både miljøprøver og avføringsprøver av hestene.

Fra 27. mai og de neste tre ukene ble det tatt inn hester til poliklinisk undersøkelse, og fra 17. juni tok vi også inn hester til større utredninger og elektiv kirurgi. Det ble tatt avføringsprøve av alle hester ved ankomst og før hjemsendelse. Disse ble enten frosset ned eller plukket ut til dyrkning. I tillegg ble det tatt ukentlige miljøprøver fra bokser, stallområder og klinikklokaler.

Det ble i perioden ikke påvist noen positive prøver. Normal klinikkdrift ble derfor igangsatt fra 8. juli.

Vi har etter denne datoen fortsatt tatt avføringsprøver av pasienter ved ankomst og hjemsendelse. Enkelte prøver har blitt tatt ut til dyrkning. I tillegg har vi hver 4. uke tatt miljøprøver fra ulike kritiske punkter i stallene og klinikklokalene. Totalt har vi tatt over 500 prøver siden det forrige utbruddet. Siste negative prøver fra hest og miljø var 2.september.

7. Hvordan kunne det oppstå et nytt utbrudd etter disse tiltakene?

Hesteklinikken opplever nå den samme utfordringen som en rekke utenlandske klinikker har opplevd før oss. Salmonella er en svært vanskelig bakterie å bli kvitt i miljøet. Ved to tidligere Salmonella-utbrudd ved Hesteklinikken, i 2006 og 2012, greide man å bli kvitt smitten etter en runde med vask og desinfisering, men denne gangen dreier det seg tydeligvis om en variant som det er særdeles vanskelig å få bukt med.

Erfaring fra andre klinikker viser at miljøsmitte som har oppstått etter et utbrudd, kan vedvare i lang tid på tross av desinfisering, strenge hygienekrav og smitteverntiltak. For eksempel har flere klinikker i USA gjennom årene måtte stenge og renovere for millioner av kroner for å forsøke å bli kvitt miljøsmitten, for så å oppleve at den samme bakterien likevel blir påvist flere måneder etter gjenåpningen.

For spesielt interesserte, finnes det i denne oversiktsartikkelen flere eksempler på slike hendelser i USA:
Ekiri, A. B., Morton, A. J., Long, M. T., MacKay, R. J. and Hernandez, J. A. (2010), Review of the epidemiology and infection control aspects of nosocomial Salmonella infections in hospitalised horses. Equine Veterinary Education, 22: 631-641. doi:10.1111/j.2042-3292.2010.00144.x

8. Hva skjer med hestene som har vært ved Hesteklinikken siden åpningen i april?

Det er Mattilsynet som har ansvar for oppfølgingen av utbruddet. De kartlegger, tar prøver av og båndlegger kontaktbesetninger.

9. Hvilke konsekvenser får stengingen av klinikken for studentene ved Veterinærhøgskolen?

Studentene blir ivaretatt ved at det etableres alternativ undervisning.

10. Hvilke smittevernrutiner finnes på Hesteklinikken?

Vi har innarbeidede rutiner både for inntak av mulig smittede hester og håndtering av oppstallede pasienter. Vi jobber etter en hygieneinstruks som alle ansatte og studenter må forholde seg til, og har ansatte som underviser i smittevern.

11. Hva må jeg gjøre om jeg mistenker at vi har fått et Salmonellautbrudd i stallen?

Salmonella er en alvorlig sykdom i Norge, og mistanke om smitte skal straks meldes til Mattilsynet som iverksetter de nødvendige tiltak. Eier kan enten melde direkte selv eller via sin veterinær.

Published 26. september 2019 - 11:07 - Updated 27. september 2019 - 9:45