Tredemølle til funksjonstest av travhester

Dyresykehuset – hest ved Veterinærhøgksolen NMBU tilbyr funksjonstest av travhester som underpresterer i løp og trening, og/eller har unormale lyder fra halsen:

  • Endoskopi av øvre luftveier, samt EKG av hjerte.
  • Måling av trykk i luftveiene for å vurdere mulige obstruksjoner som krever medisinering eller kirurgi.
  • BAL: en lungeskylleprøve for å fastslå allergier eller betennelse i lungene.

Ring Dyresykehuset – hest på tlf.: 67 23 24 24 for å avtale en undersøkelse av din hest med Skandinavias sterkeste faggruppe på øvre luftveislidelser og underprestering. Dette er siste mulighet for tester på Adamstuen før vi åpner på Ås.

 

Published 26. oktober 2020 - 11:42 - Updated 26. oktober 2020 - 11:42