Proteiner i osteochondrose

En arvelig predisposisjon er dokumentert, så forekomsten kan reduseres gjennom målrettet avl. Dagens røntgenundersøkelse for løse biter har flere feilkilder. Det jobbes derfor mot å utvikle en

gentest som nøyaktig beskriver sykdomsrisiko i individets arvemateriale. Forskerne bak denne søknaden har vist at

osteochondrose oppstår via en svikt i blodtilførselen til vekstbrusk. Prosjektet har til hensikt å avdekke proteiner som kan være

involvert i at det oppstår en svikt i blodtilførselen. Det er nødvendig å finne slike proteiner for å forstå hvordan sykdommen styres.

Det har også potensial til å forklare hvordan den nedarves, da sykdomsgener utøver sin virkning via proteiner. Prosjektet er derfor et

direkte og sentralt ledd i arbeidet mot å utvikle en gentest for osteochondrose, for derigjennom å avle hester med robust

arvemateriale, som kan holde seg friske og utøve sin rolle i folkehelse, næring og samfunn.

Published 11. september 2015 - 14:16 - Updated 23. mai 2017 - 19:19