Bygg og utvikling

Bygg og utviklingsprosjekter Campus Ås

Nyheter

Bilder fra byggeplassen januar 2017

Bilder fra byggerplassen i uke 2. Bilder fra morgen og formiddag.

Etterbruk av Adamstua

Det er Statsbygg som har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å starte arbeidet med etterbruk og eventuelt salg/makeskifte av statens eiendommer på Adamstuen i Oslo. 

Status for byggeprosjektet

På styremøtet den 8. september presenterte Statsbygg status for byggeprosjektet. 

Prosjekt Campus. NMBU skal utvikle Campus Ås for mer enn 7,5 milliarder kroner i perioden fram til 2019. For å styre utviklingen har universitetet etablert en egen prosjektorganisasjon - Prosjekt Campus. I denne lenken finner du mer informasjon om Prosjekt campus.

Denne nettsiden dekker utviklingsarbeider i forbindelse med samlokaliseringsprosjektet og større rehabiliteringsprosjekter på campus Ås

Statsbyggs nettressurser: