Rektors blogg

Verden er i en krise. Vi kjenner nok alle på en eller annen form for usikkerhet og unntakstilstand nå, selv om vi bor i et land med gode forutsetninger for å komme seg relativt helskinna gjennom de neste ukene og månedene.

At NMBU stenger kan i en global kontekst virke som småtteri. Men det er det jo ikke. Det dreier seg jo tross alt om arbeidet vårt, om studiene våre, om dagliglivet vårt. For mange er de timene vi legger ned hver dag på NMBU sterkt knyttet til våre livsmål. Da er det ikke rart at mange kjenner på oppgitthet, usikkerhet og utrygghet.

Da er det særlig to ting vi skal huske på:

For det første at det norske sikkerhetsnettet er sterkt. Vi har solide velferdsordninger, et trygt fellesskap og nok ressurser til alle.

For det andre at NMBU er et sterkt lag. Vi har vært gjennom mye i vår 160 år lange historie. Vi skal også komme oss gjennom denne perioden sammen – selv om fellesskapet vårt må ta noen digitale omveier for en periode.

Jeg har noen oppfordringer for perioden som kommer:

- Ta vare på hverandre. Vær fleksibel, solidarisk og hjelpsom.
- Respekter rammene som regjeringen har satt for oss. Ta kloke valg av hensyn til utsatte grupper.
- Fortsett den gode innsatsen i jobb og studier hjemmefra så langt det er mulig.

Selv om campusene er stengt fysisk, er målet å opprettholde så mye aktivitet som mulig via nett. Vi anbefaler å jobbe hjemmefra i de tilfellene det er mulig. Avtal dette med nærmeste leder. Kritiske funksjoner innenfor eiendom, infrastruktur, IT eller med betydning for liv og helse opprettholdes. Nærmeste leder har ansvar for å vurdere hvilke funksjoner dette gjelder.

NMBU jobber med å finne gode løsninger for studenter og ansatte. Beredskapsteamet vurderer situasjonen fortløpende i tett dialog med ledelsen. Vi oppdaterer studenter og ansatte løpende på eksterne og interne nettsider og på Canvas. Finner du ikke svar på det du lurer på, så nøl ikke med å spørre din nærmeste leder.

De neste ukene blir uvante for oss alle. La den viktigste rettesnoren være som under normalsituasjonen: Handle i solidaritet med de mest utsatte.

Published 13. mars 2020 - 17:47 - Updated 13. mars 2020 - 22:07

Skriv ny kommentar

Sider