Rektors blogg

Dessverre finnes det mennesker som synes å kose seg med å skape større uvisshet i den allerede mer enn nok utfordrende situasjonen vi er inne i. Fake news og konspirasjonsteorier florerer. I tillegg kommer alle selvoppnevnte eksperter som har plukket opp ett eller annet på sosiale medier som er egnet til å øke usikkerheten og frykten for det uvisse.

Dette er ikke tiden for å låne øre til amatørene eller de uansvarlige. Vi skal heller lytte til fagfolk som faktisk sitter i de offentlige organene som har ansvar for å gi råd. Slik styresmaktene gjør ved å følge opp med nye forskrifter og vedtak. Ja, fagfolk og politikere må også ta avgjørelser under usikkerhet, men de er våre beste, og i Norge er de velinformerte. Lytt til dem!

Jeg gikk en tur i Mosseskogen søndag. Fin tur, men ble litt overrasket over å registrere rundt femten mennesker (trolig tre familier) sittende tett samlet rundt et bål. Kanskje hadde de ikke fått med seg Folkehelseinstituttets anbefalinger og råd mot smittespredning. Kanskje trodde de at dette var en «sikker gruppe». Ikke vet jeg, men dette eksemplet kan kanskje vise hvor viktig riktig informasjon og opplæring av befolkninga er i bekjempelse av pandemien. Det viser også hvor viktig det er at vi voksne går foran som gode eksempler.

NMBU går foran som et godt eksempel nå, på flere måter. Mange har meldt seg som reserve-helsepersonell. Ved våre to campus holdes aktiviteten på et minimum, men ved NMBU arbeides det iherdig. «Enten finner vi en vei, eller så bygger vi en», sa Hannibal. Først tryllet IT fram nye løsninger. Deretter kastet ansatte seg rundt i de tusen hjem, fant elektroniske løsninger, viste lojalitet til egen arbeidsplass. Og studentene følger opp så langt de har mulighet. Situasjonen krever mye av oss alle, og alle deltar vi i en kjempedugnad. Jeg er imponert!

Så fikk vi også den leie beskjeden i dag om at Statsbygg ikke rekker å få ferdig Veterinærbygget i tide til studiestart i august. Jeg er nok like skuffa som alle andre for dette. Både studenter, undervisere og forskere gleder seg til å ta fatt på nytt studieår i nye, framtidsretta lokaler. Nå må vi vente enda lenger. Oppsida er at nå får vi bedre tid til testing og flytting. Jeg er sikker på at vi skal takle også denne forsinkelse like bra som de tidligere. Vi skal se framover – sammen.

Vi i ledelsen vil holde både studenter og ansatte løpende informert om situasjonen framover, både når det gjelder pandemien, tiltak mot den og om flyttinga. Hvis du ikke skulle finne svar på det du lurer på i informasjonen gitt til ansatte og studenter, så send meg en e-post.

Ikke glem å ta vare på deg selv og dine. Pandemien bringer ikke bare virus. Den bringer også uvante situasjoner med mye innesitting, nedlagte fritidstilbud, begrenset ferdsel og begrensede sosiale aktiviteter. Dette vil også lett kunne få helsemessige konsekvenser, både fysiske og mentale. Ha tålmodighet med alle, spesielt med deg selv og dem du eventuelt bor sammen med, sosialiser elektronisk med øvrig slekt og venner, og få deg litt frisk luft hver dag. Vi står han av sammen!

Published 26. mars 2020 - 16:38 - Updated 26. mars 2020 - 16:44

Skriv ny kommentar

Sider