Rektors blogg

Som menneske er jeg opptatt av det rent etiske, som naturviter av klima og miljø, som økonom av de de rasjonelle avveininger, og som rektor av konsekvenser for NMBU, for bærekraftsuniversitetet.

Kanskje er det enklest å begynne med interne forhold. Det er iallfall de vi kjenner best. Alle snakker vi om hvor flott overgangen til undervisning og møtevirksomhet på elektroniske plattformer har gått for oss som driver med den slags. Ingen tvil. Samtidig får vi ikke øyekontakt, det blir monotont og dirigert, ungene skriker i bakgrunnen, alle konkurrerer om båndbredden og tråkker i hverandre hele dagen. Eller det er helt stille der du sitter alene dag etter dag.

Jo, vi er blitt gode på digitale medier, og vi kommer til å benytte oss av denne nyvunne kunnskapen når vi kommer tilbake til campus, men med måtehold. Kanskje vil den typiske ikke-interaktive forelesningen med svært mange studenter i en svær forelesningssal erstattes av nettbasert løsning? For NMBU er jeg sikker på at vi vil se økt fleksibilitet i undervisningen og vesentlig redusert reisevirksomhet. For alle. Det er bra for miljøet!

Jeg er også overbevist om at den globale krisa vil påvirke læringsinnholdet i en rekke av våre emner, studieprogram og etter- og videreutdanning og gi både direkte og indirekte effekt på NMBUs bidrag til en bærekraftig verden. Det samme vil gjelde forskning og innovasjon. Ta et studieprogram som du kjenner til og tenk litt på hvilke følger koronakrisa vil kunne tenkes å få for programmets innhold. Jeg er ganske sikker på at du vil finne svært sannsynlige følger også for dette programmet. Se etter mulighetene. De fleste vil peke i bærekraftig retning.

Vi vil også lære å være mer forberedt neste gang noe slikt treffer oss. Jeg vil se til at det blir en grundig evaluering av denne perioden som helhet etter at vi har kommet tilbake til det som kan kalles normal drift.

Vi kan sikkert nevne annen intern læring og endring også, men la oss heller se på sannsynlige endringer i eksterne forhold. Situasjonen vi er i setter nye rammebetingelser for oss. Vi må gjøre nye avveininger og finne nye, optimale løsninger. Jeg har allerede nevnt reising, og det gjelder selvfølgelig både nasjonalt og internasjonalt. Redusert reising er bra for miljøet, mens null reising er ødeleggende for samarbeid og utvikling. Samlet sett skal vi reise mindre, og når vi gjør det, må det være på en måte klimaet og miljøet tåler. Vi skal bort fra en oljebasert økonomi og over til fornybar energi og bærekraftige løsninger. Her har NMBU har mye viktig kompetanse.

Det er også opplagt at korona vil sette spor etter seg i framtidige forskningsprogram. Bærekraft vil i enda større grad prege prioriteringene. Det burde treffe NMBU godt. Veterinærmedisin er et opplagt område, matproduksjon og selvforsyningsgrad et annet. Faktisk kan de fleste av fagområdene som NMBU dekker kunne nevnes her. Sjekk selv, så ser du at vi dekker svært bredt.

Denne krisa lærer oss en god del, og vi skal la oss utvikle av den. Den minner oss blant annet om hvor viktig kunnskap er. I Norge er vi heldig stilt, men en svært velutdannet befolkning. Det må vi også ha i fremtiden. Nå mer enn noen gang er det viktig at satser for fullt på kunnskapsutvikling. Jeg er glad for å se at vårt politiske system tenker på samme måte.

 

 

Published 24. April 2020 - 15:04 - Updated 24. April 2020 - 15:04

Skriv ny kommentar

Sider