Rektors blogg

Det finnes ikke noe universitet eller høyskole i Norge som er så godt rigga for å løse verdens utfordringer som nettopp NMBU. Vi er som designa for å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Vår samlede kompetanse innen bærekraft er utrolig bred og dyp til å være et så lite universitet.

Det er bærekraftsutfordringer nok til alle. Men rollen som bærekraftsuniversitetet er vår, og den håper jeg vi vil beholde. Jeg har klokkertro på at min etterfølger, Curt Rice, vil prioritere dette. Det er jeg glad for.

Pandemien har gjort det siste året til en krevende og utfordrende tid for oss alle. Jeg tar av meg capsen for den omstillingsviljen, fleksibiliteten og omsorgen som studenter og ansatte har vist. Mange har strukket seg langt ut over det man kan forvente, og det i en mentalt krevende situasjon. Jeg har mange i tankene, egentlig alle, men vil særlig nevne de yngste og de eldste. Det vil si studenter, stipendiater og postdoktorer, samt eldre med økt risiko for konsekvenser av smitte. Ikke minst vil jeg gi honnør til dem som har måttet trosse frykt for smitte og stilt på jobb på campus gjennom hele dette året for å passe på dyr, planter og annet viktig arbeid som vi ikke har kunnet sette på pause.

Så hvordan har NMBU for øvrig levert i disse vanskelige tidene? Vi kjenner særlig til en direkte negativ effekt på aktiviteten. Antall doktorgradsdisputaser falt mye i fjor. Jeg håper og tror at de fleste likevel vil bli gjennomført. Så har vi også noen andre utfordringer som ikke er pandemirelaterte. Vi må bli bedre på å følge opp regjeringens inkluderingsdugnad, og vi må redusere midlertidigheten ytterligere. Sistnevnte er på vei nedover, men er fremdeles for høy.

Samtidig er jeg glad for å kunne meddele at vi leverer bedre enn noen gang på de styringsparameterne Kunnskapsdepartementet måler oss på. Vi scorer nå best av alle landets universiteter på hele 6 av disse 14 målene. Jeg er veldig stolt av å være en del av dette laget.

Og nå er vi samlet på Ås. Det har vært en lang reise, og jeg er mektig imponert over den innsatsen som studenter og ansatte ved NMBU Veterinærhøyskolen og alle andre som har vært involvert i byggeprosjektet og flyttinga har lagt ned i denne prosessen. Vi har nå tilgang til noen av de mest banebrytende fasilitetene i verden for faglig utvikling innenfor veterinærmedisin, og jeg gleder meg til å se resultater av dette og av den faglige og sosiale integrasjonen som vil måtte følge av at vi nå er fysisk samlet.

NMBU er forskningstungt, med mye eksternfinansiering, på tross at vi har økt studentantallet kraftig i de senere år, faktisk med hele 22 prosent siden 2018. Vi har økt evalueringsinnsatsen i studieprogrammene våre kraftig. Slike evalueringer borger for kvalitet, relevans og økt søkning til studiene våre. Videre har vi fått hele ni meritterte undervisere, og nyvinningen bærekraftsarenaer er innført.

Det viktigste er hvordan kunnskapen vi produserer faktisk påvirker samfunnet. Bare for å ta noen eksempler så har vi i løpet av det siste året kommet langt på vei med Bærekraftsportalen, som er utvikla for at vi skal kunne få mer kunnskap om kunnskapen – en viktig forutsetning for å jobbe effektivt med bærekraftsmålene. I fjor fikk vi også et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon innen sirkulær økonomi, og vi er blitt partnere i fire andre SFI-er. Ekspertene våre er markante deltagere i den offentlige samtalen, enten det dreier seg om dyrevelferd, biologisk mangfold, heklet statistikk og veldig mye annet. Og studentene våre er aktivt med hele veien i både forskning og innovasjon.

Så, på tross av de utfordringene som pandemien har gitt oss, har mye også gått svært bra. Jeg føler meg trygg på at denne utviklingen vil fortsette. NMBU er som nevnt skapt for tida vi lever i. Jeg våger meg på en liten vri av Voltaire: Hvis NMBU ikke eksisterte, ville det være nødvendig å finne det opp.

Særlig forskning, men også innovasjon og undervisning er i stor grad basert på samarbeid. Høyt og lavt, nært og fjernt. Tross kort fartstid og pandemi har jeg hatt gleden av å møte mange, men dog selvfølgelig kun et fragment av alle våre samarbeidspartnere. Det har vært en fin reise i et landskap fylt av kloke hoder, en reise jeg er veldig takknemlig for.

Så til alle dere som har gjort en innsats for NMBU og fellesskapet i denne vanskelige tida, samarbeidspartnere så vel som interne, studenter så vel som ansatte: Tusen hjertelig takk!

Og takk for meg! Ønsker dere alle en riktig god sommer!

Published 30. juni 2021 - 12:15 - Updated 6. august 2021 - 15:45

Skriv ny kommentar

Sider